Les 29 firmes situades a la Universitat Jaume I ocupen 353 persones, de les quals 153 són titulats de l’UJI, la qual cosa suposa un 43,34% sobre el total del personal laboral

Espaitec, gestionat per la Fundació General de la Universitat Jaume I, continua afermant el seu creixement anual. Un dels seus principals objectius és continuar sent el hub tecnològic de referència, fomentant l’emprenedoria, la innovació i la transferència de coneixement en la societat de la província de Castelló.

Respecte a l’exercici 2021, Espaitec realitza un seguiment de les empreses del Parc a través d’una sèrie d’indicadors, on es detallen dades relacionades amb facturació, ocupació, transferència de coneixement i col·laboració entre universitat i empresa.

Empreses i facturació

En el tancament de l’exercici 2021, Espaitec comptava amb 29 companyies instal·lades al Parc. La facturació total d’aquestes durant l’exercici va ascendir a 82,2 milions d’euros, una dada que suposa un increment d’al voltant d’un 15% respecte a la facturació de l’exercici 2020, confirmant-se la tendència creixent dels últims anys.

Un altre dels aspectes a destacar és la inversió en I+D pròxima als 2 milions d’euros, concretament 1.884.306,91 €, realitzada pel conjunt de firmes instal·lades al Parc.

Quant als sectors, considerant a les 48 empreses instal·lades o vinculades, destaca amb un 47,91% el de les tecnologies de la informació i telecomunicacions (TIC), sector en el qual s’ofereixen tot tipus de serveis, des de solucions basades en el blockchain o la internet de les coses (IoT), a projectes de digitalització industrial o desenvolupament d’aplicacions. Respecte al sector dels serveis innovadors (14,58%), les empreses operen en l’àmbit audiovisual o d’innovació social, entre altres. El sector de l’energia i medi ambient ocupa un 12,6% de l’activitat; el de materials, nanotecnologia, òptica i electrònica,un 8,33%, igual que el de la tecnologia industrial. Finalment, el sector del màrqueting i el de la biotecnologia i la salut representen el 4,16% cadascun.

Ocupació i contractació del talent universitari

Un total de 353 persones realitzen la seua activitat en les empreses instal·lades al Parc, sent 253 homes i 100 dones. Del total de treballadors i treballadores, un 18,27% desenvolupa activitats d’ocupació qualificada relacionades directament amb la investigació i el desenvolupament.

Quant a la contractació de talent universitari, durant l’exercici 2021 les firmes instal·lades van acollir a 36 estudiants en pràctiques, tant a través de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques de l’UJI (OIPEP) com de la Fundació Universitat Jaume I – Empresa (FUE-UJI). Cal ressaltar que durant 2021 les companyies van contractar 30 nous egressats i egressades de l’UJI i, actualment, 153 treballadors i treballadores són titulats de la Universitat, la qual cosa suposa un 43,34% sobre el total del personal laboral.

Expansió: presència nacional i internacional

Respecte a la presència de les empreses instal·lades en altres territoris, cal destacar que el 65,51% tenen activitat fora de la província de Castelló. A més, el 20,68% de les firmes opera a nivell internacional en els següents països: Mèxic, Panamà, Colòmbia, el Perú, els Estats Units, Suïssa, Alemanya, el Regne Unit, Països Baixos, Bèlgica, Aràbia Saudita, Àustria, França i Itàlia. També cal assenyalar que diverses companyies d’Espaitec compten amb filial principal en països europeus com Suïssa o Bèlgica.

Transferència i col·laboració universitat-empresa

En 2021 les empreses vinculades a Espaitec (instal·lades i virtuals) van col·laborar amb grups d’I+D de la Universitat Jaume I a través d’articles 83 per un import superior a 2 milions d’euros, desenvolupant projectes conjunts amb grups com per exemple el Temporal Knowledge Bases Group (TKBG), Polímers i Materials Avançats (PIMA) o el Grup d’Ensenyament, Aprenentatge i Tecnologia (GREAT).

Les empreses instal·lades col·laboren amb 14 grups d’investigació de l’UJI a través de contractacions específiques per al desenvolupament de projectes o col·laboracions habituals. A més, un gran percentatge de les firmes instal·lades al parc col·laboren habitualment amb activitats organitzades per la Universitat Jaume I, realitzant conferències, participant en tallers o impartint classes de màster.

Col·laboració empresarial

El 34,48% de les empreses instal·lades col·laboren amb altres firmes d’Espaitec tant en el desenvolupament de projectes conjunts com proveint serveis específics o organitzant esdeveniments com  Hackathon Castelló. Cal destacar com les sinergies entre les companyies s’han incrementat en els últims anys, així com la col·laboració entre les firmes d’Espaitec i el Club d’Empreses Castellón Global Program, que va consolidant-se anualment i que enguany celebra la seua desena edició. En aquest sentit, Castellón Global Program és un programa de creixement i acceleració empresarial dirigit a firmes de la província de Castelló promogut per Espaitec en col·laboració amb la Diputació de Castelló.