4 dones vinculades a l’UJI participen en l’exposició

Espaitec ajuda a visibilitzar a les tecnòlogues del nostre entorn col·laborant en l’organització i difusió de l’exposició “Dones que canvien el món”. Aquesta exposició ha sigut creada per APTE (Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya) dins del projecte Ciència i Tecnologia en Femení, amb el suport dels parcs participants en el projecte.

L’exposició que compta amb tecnòlogues rellevants de la Universitat Jaume I com Gladys Mínguez, del Grup d’Investigació en Òptica de l’UJI i Amèlia Simó, directora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

Per part d’Espaitec participen Susana Aceituno de l’empresa Outcomes’10 i Inma Solís de l’empresa Biòtica Bioquímica Analítica, totes dues empreses instal·lades en el mateix Parc Científic.

L’objectiu d’aquesta exposició és acostar al públic general, però especialment al públic juvenil femení, referents pròxims de dones que han desenvolupat amb èxit la seua carrera professional com a investigadores i tecnòlogues. Amb això, es pretén contribuir a derrocar falsos estereotips sobre activitats que tradicionalment han sigut adscrites al públic masculí, fomentant l’interés per carreres científic-tecnològiques entre les joves.

La primera jornada del projecte, arrancarà el dia 8 d’octubre amb la intervenció d’Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I i la participació d’alumnat de l’IES Penyagolosa i del Mater Dei de Castelló de la Plana que podran, entre altres activitats, visualitzar l’espectacle de ciència en directe que es retransmetrà per a tots els instituts espanyols que vulguen sumar-se a la iniciativa o visualitzar la guia Què vull ser de major?, un material pensat per a ajudar les joves a prendre decisions sobre els seus estudis futurs.

Four women linked with the UJI participate in this exhibit

Espaitec helps to make visible the technologies in our surroundings by collaborating
in organising and diffusing the exhibit “Women who change the world”. This exhibit
has been created by APTE (the Spanish National Association of Science and
Technology Parks) as part of the Science and Technology in Feminine project,
supported by the parks participating in the project.

In this exhibit, relevant female technologists from the Universitat Jaume I (UJI)
participate, such as Gladys Mínguez from the UJI Optics Research Group and
Amelia Simó, the Director of the School of Technology and Experimental Sciences.
The participants from Espaitec are Susana Aceituno from the firm Outcomes'10 and
Inma Solís from Biótica Bioquímica Analítica. Both companies are based at the
Espaitec Park.

What this exhibit aims to do is to bring the general public, especially young females,
closer to nearby female references with successful professional careers as
researchers and technologists. In doing so, it intends to do away with false
stereotypes about activities that have been traditionally linked with the male public
by arousing female youths’ interest in scientific-technological careers.

On the first project day, which starts on 8 October with the participation of Eva
Alcón Soler, the UJI Rector, students from the Penyagolosa Secondary Education
Institute and from the Mater Dei School of Castellón de la Plana will participate.
They will be able to, among other activities, watch a science show live, which will be
broadcast to all the Spanish Secondary Education Institutes that wish to form part
of this initiative or view the guide entitled What do I want to be when I grow up?,
with material devised to help female youths to make decisions about their future
studies.

WEB FINANCIADA POR: