UJI Emprèn OnSocial, el programa per a fomentar l’emprenedoria social, mediambiental i tecnològic de la Universitat Jaume I obri el seu període d’inscripció del 5 al 20 d’octubre, tots dos inclusivament.

El programa, que fins a l’actualitat ja ha creat 6 empreses en les seues edicions anteriors, va dirigit a tota la comunitat universitària especialment a l’alumnat de grau, màster o doctorat que estiga cursant estudis en l’UJI, així com a alumnes que hagen finalitzat els seus estudis en els últims 5 anys i també al PAS i PDI de l’UJI.

El requisit per a participar serà tindre un projecte empresarial d’índole social o tecnològic que no estiga constituït com a societat en el moment de la inscripció. La inscripció haurà de realitzar-se en la web http://ujiempren-onsocial.uji.es/mitjançant el formulari habilitat per a tal fi.

De totes les inscripcions, la comissió d’admissió avaluarà els 25 millors projectes, atenent criteris d’innovació, impacte socioeconòmic, compromís potencial de treball per part de la persona o equip promotor, viabilitat i escalabilitat del projecte, així com paritat de gènere en l’equip promotor.

4a Edició del Programa d’Emprenedoria de l’UJI

Com a novetat cal destacar que, aquesta edició del programa, es realitzarà de manera en línia. En la primera fase, liderada per INCREA Càtedra d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge, es posarà en marxa un cicle d’aprenentatge experiencial que emfatitzarà la percepció dels futurs emprenedors i emprenedores sobre els fonaments competitius de les seues iniciatives. En la segona fase, liderada per Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de l’UJI, es facilitaran els mecanismes necessaris per a l’eixida al mercat, ajudant a crear una empresa sostenible prenent en consideració l’impacte social que genera.

Durant tot el procés, els projectes participants estaran acompanyats per un mentor especialitzat de l’equip SECOT Castelló, els qui els ajudaran i guiaran en l’avanç del seu projecte.

Tots aquells projectes que finalitzen amb aprofitament el programa obtindran un certificat en competències emprenedores, així com podran concórrer a la convocatòria de dues ajudes de 10.000€ cadascuna per a la millor iniciativa a la fi de 2021 organitzada per l’UJI i Banco Santander.