Antena de Transferencia

Antenes de Transferència

Aquest projecte ha centrat la seua activitat en posar en contacte a professionals d'empreses de l'àrea de Sagunt i Vinaròs amb grups d'investigadors de la Universitat Jaume I, a través de sessions “face-to-face", amb la finalitat d'explorar possibilitats de col·laboració. Per a això s'han realitzat dues Jornades de Transferència a la ciutats de Sagunt i Vinaròs, on s'han facilitat networkings(treballs en xarxa i reunions bilaterals entre els professionals de les empreses i els grups d'investigació). Les temàtiques que s'han tractat, han sigut per exemple, el maneig integrat de Plagues Agrícoles, Bioquímica i Biotecnologia, Ceràmica, Vidre i Nanotecnologia, Enginyera de Fabricació, Enginyeria de Disseny, Enginyeria de Residus, Electricitat, Electrònica i Automàtica, Refrigeració i Climatització, Transferències de Calor, Fred i Electricitat, Fluids Multifásicos, Química de l'Estat Sòlid, Riscos Ambientals i Laborals, Reingeniería de Processos i Digitalització Empresarial.

Duració conveni IVACE: De l'1 de setembre de 2019 al 31 de desembre de 2019.

Duració conveni AVI: De l'1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020.

Para més  informació adreçar-se a:

Sonia Damas (sonia.damas@espaitec.uji.es), contacte Antena de Sagunt.

Maria Jesús Gascón (mjesus.gascon@espaitec.uji.es), contacte Antena de Vinaròs.

Presentació Resultats Antenes de Transferència


On Social PARTEC

On Social PARTEC naix amb l’objectiu d’entendre les necessitats de l’entorn de l’emprenedoria amb impacte social (tant a través d’innovació social com tecnològica) i com els Parcs Científic Tecnològics poden proporcionar un suport més efectiu als col·lectius que estan desenvolupant iniciatives de negoci de doble impacte (social i econòmic) i que es materialitzarà en l’organització d’un conjunt de quatre jornades entre els mesos de Juny i Octubre en les quals es tractaran els següents temes:

16/6. Anàlisi de les necessitats dels Emprenedors Socials i el paradigma de la Innovació Social

27/6. Anàlisi del rol dels Parcs Científic-Tecnològics i els reptes que es plantegen per impulsar la Innovació Social en el territori. Indicadors necessaris d’Innovació Social per al mesurament d’impacte en el desenvolupament Socio-Econòmic del territori (SROI)

20/07. Models de finançament actualment disponibles per impulsar la Innovació Social a través de l’Emprenedoria Social. Models de Mentoria de projectes socialment innovadors.

21/09. Conclusions i plans d’acció per impulsar el creixement de les Empreses Socials i la dinamització de la generació d’Innovació Social.

Agenda completa

Inscripció

Concurs Buscando_Ideas_Con_Impacto (BICI)

El concurs Buscando_Ideas_Con_Impacto (BICI) està dirigit a membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I de Castellón que tinguen una idea de emprenedoria innovadora, sostenible i sustentable.

BICI busca donar suport amb formació als emprenedors universitaris, seleccionant projectes amb doble impacte, negoci i impacte social, de la mà d’experts en l’àrea de l’emprenedoria, amb el suport del sector empresarial i institucional públic i privat.

Aquesta iniciativa està patrocinada per la Diputació de Castellón a través del programa On Social PARTEC i organitzada per la Fundació General de la Universitat Jaume I.

 

Com participar

Els interessats en participar en el concurs BICI han d’emplenar el formulari https://goo.gl/forms/L8f90Sr4kkAwch943 i registrar les seues dades personals, títol de la idea i enviar a l’adreça espaitec@espaitec.uji.es els següents documents:

Tota idea candidata al concurs ha de:

  • Brindar oportunitats de solució a la problemàtica plantejada.
  • Tenir el potencial de transformar-se en un futur projecte emprenedor econòmicament sostenible.
  • Tenir capacitat o el potencial de sostenir-se en el temps.
  • Ser transformadora i diferent, es a dir, que propose alguna cosa que no s’ha proposat i que tinga un alt contingut d’ originalitat. Aquesta innovació pot ser d’escala local, regional, provincial, nacional o internacional.
  • Tenir el potencial de ser escalable i d’alto impacte.

La data límit d’inscripció i registre serà fins les 23:59 h del 14 de juliol de 2017

 

Premis

Es concedirà un premio de 750€ a la millor idea con impacte social i dos premis de 500€ a la segona i tercera millor idea.

L’avaluació es realitzarà el dia 20 de Julio, durant la tercera jornada dedicada a Models de Finançament i Mentoria. El jurat estarà format d’un conjunt d’experts en emprenedoria social.

Els candidats presentaran la seua candidatura en 2’ (dos minuts) en format elevator pitch.


UnaLab

Projecte UNaLab

 

Què és el projecte UNaLab?

Com poden respondre les ciutats del demà al repte del canvi climàtic de manera sostenible? El projecte UNaLab de la Unió Europea  té com a objectiu fomentar el desenvolupament d'un Marc de Referència europeu per a oferir solucions basades en la naturalesa. Aquest projecte crearà, de manera conjunta i demostrarà a nivell local, els ajustats sistemes innovadors per a la gestió de l'aigua en el context d'un enfocament ecològic urbà integrat.

Objectiu del projecte:

Les ciutats del món estan experimentant transformacions significatives i s'estan fent cada vegada més vulnerables a una multitud de riscos relacionats amb el canvi climàtic i a la urbanització en desenvolupament. Les solucions basades en la naturalesa (SBN) presenten un enfocament que dirigeix els reptes urbans a través del treball amb la naturalesa, en lloc de fer-ho contra aquesta, a fi d'aconseguir objectius ecològics i de capacitat de recuperació, al mateix temps que crea oportunitats per a la innovació econòmica i social. El consorci UNaLab es compon de 29 socis procedents de 10 ciutats europees i més enllà, incloent municipis, recerca, comerç i indústria. L'activitat innovadora de UNaLab generarà una base sòlida de proves i desenvoluparà un marc de referència europeu sobre les SBN que continga informació sobre els beneficis, els beneficis col·laterals, la rendibilitat i la viabilitat econòmica de les SBN. Aquest Marc pot ser aplicat per autoritats regionals i locals, comunitats, empreses i altres agents interessats per a possibilitar el desenvolupament de comunitats urbanes intel·ligents, globals, sostenibles i amb capacitat de recuperació

Concepte del projecte:

El concepte del projecte es basa en la validació de les SBN mitjançant la implementació d'àrees de demostració de laboratoris vius urbans en tres ciutats capdavanteres: Eindhoven, Gènova i Tampere. Aquestes ciutats abordaran el clima urbà identificat, així com els canvis relacionats amb l'aigua, mitjançant la creació conjunta de SBN amb les parts interessades i usuaris finals utilitzant una innovadora eina sistémica de suport a la presa de decisions. A fi de garantir el seu reproducibilidad, aquestes SBN s'uniran a models comercials innovadors i rendibles. A més, les directrius innovadores del govern municipal i els programes de presa de decisions que permeten la implementació de les SBN es posaran a prova en les ciutats capdavanteres. Posteriorment, les cinc ciutats partidàries, Ba?ak?ehir, Cannes, Castelló, Praga i Stavanger, treballaran en col·laboració amb les ciutats capdavanteres a fi de desenvolupar mapes de ruta individuals de SBN amb un plantejament de creació conjunta. Les ciutats partidàries no europees i observadores, Buenos Aires, Hong Kong, Guangzhou, així com la Xarxa de Ciutats Intel·ligents Brasileres, aprendran activament de l'enfocament europeu de les SBN i possibilitaran la creació d'un mercat de SBN realment global.

ivaceFinançament del projecte:

El projecte UNaLab està finançat per a Comissió Europea en el marc del programa de la UE per a la Innovació i Recerca Horizon 2020 i compta amb el suport de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).


Projecte Interreg iERR de suport a joves emprenedors

 

El iEER és un projecte finançat per Interreg Europa que pretén impulsar la col·laboració dels actors europeus i regionals, per a definir eines que permeten generar un ecosistema emprenedor entre les Administracions públiques, les Universitats, les empreses i els ciutadans. L'objectiu últim és millorar el suport als joves emprenedors, així com la qualitat dels serveis i fons estructurals dissenyats per a ells.

La Comunitat Valenciana, premiada en 2015 com a Regió Europea Emprenedora, participa en el projecte iEER al costat d'altres 9 regions i universitats de països com Finlàndia, Polònia, Romania, Alemanya, Itàlia, França, Regne Unit, Dinamarca i Irlanda.

Cadascuna de les 10 regions ha constituït un Grup d'Agents Locals, format per l'Administració, les universitats, les empreses i la societat, que representa l'ecosistema emprenedor regional, que són els que participen en les activitats i intercanvi de bones pràctiques. El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I i les empreses vinculades han sigut convidades a participar com a agents de l'ecosistema innovador i emprenedor de la província de Castelló.

iEER té un doble vessant. D'una banda es pretén que servisca de plataforma per al coaprendizaje i l'intercanvi de coneixement entre regions emprenedores per a desenvolupar plans d'acció per al suport a joves emprenedors mitjançant fons estructurals i programes regionals. D'altra banda, pretén integrar la formació amb la recerca i l' emprenedoria, fomentant el paper de les universitats en la transmissió d'habilitats i esperit emprenedor, el suport a la generació d'idees de negoci i la creació de Startups.

El projecte té una durada de 4 anys, els dos primers per a intercanviar bones pràctiques amb les altres regions participants, i els dos últims per a realitzar el seguiment d'un pla d'acció que permeta millorar el suport als joves emprenedors, aprofitant fons estructurals i d'inversió europeus.

Visita la web del projecte


livinglab espaitec estudiantes ade

e’LivingLab

Un Living Lab, terme anglosaxó que es podria traduir com a laboratori vivent, és un nou model on tots els actors (estat, sector productiu, acadèmia i ciutadans) participen activament apropiant la innovació oberta i col·laborativa en la cocreació i validació de les solucions que ells mateixos necessiten, conformant així un ecosistema d'investigació i desenvolupament que possibilita de manera permanent la innovació social.

Espaitec, com a connector amb el Sistema d'Innovació Global i transductor entre el món acadèmic i les empreses, reforça la seua missió proporcionant un ambient ideal a la província de Castelló anomenat e’LivingLab, un instrument que enfortisca, en la mesura que es puga, el desenvolupament de la innovació competitiva en tots els agents socioeconòmics d’àmbit provincial. L’e’LivingLab és una prova de concepte nascuda en 2010 que permetrà extrapolar la metodologia i alguns dels projectes en el Living Lab de la UJI (Smart Campus) a les ciutats (Smart Cities) i a l'entorn rural (Rural labs) de la província de Castelló.

Aquest projecte respon a la necessitat de crear espais d'innovació oberta i experimental en el campus del Riu Sec de la Universitat Jaume I. Un punt de trobada per a alumnes, investigadors, empreses i administració on desenrotllar nous productes i serveis innovadors en constant evolució i millora.

El living Lab pretén arribar a ser una pedra angular de la societat intel·ligent (smart-citizen) d’àmbit provincial, sent espaitec l'agent motor de la innovació i de la generació d'alt valor afegit en la conformació de regions intel·ligents. A través dels Living Labs s'afavoreix la interacció entre tots els agents de l'ecosistema d'innovació amb tres característiques excel·lents:

Naturalesa MIMO (Multiple Input- Multiple Output)

La pol·linització encreuada entre els agents i entitats implicades (heretat del model de clúster)

La generació de capital social com a conseqüència dels coneixements i l'intercanvi d'informació entre tots els participants del projecte (el que es coneix com Knowledge Spillover, efecte característic dels parcs científics i tecnològics)

A través del e’LivingLab som part de l'ENoLL (European Network of Living Labs) des de maig de 2011. En l'actualitat som membres de la directiva d'aquesta xarxa internacional que pretén connectar tots els living lab europeus en una comunitat que supera els 300 membres i que ha dissenyat una estratègia sostenible per a la generació d'innovació de forma sistemàtica

Entitats col·laboradores i patrocinadores

Aquest programa ha sigut finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació i del Ministeri d'Economia i Competitivitat a través del programa INNPLANTA2010. En l'actualitat compta amb el suport de la Generalitat Valenciana en la realització d'accions de dinamització i difusió vinculades al projecte.

En l'actualitat, diversos grups d'investigació de la UJI formen part del projecte e’Livinglab d’espaitec: INIT, LABPSITEC, GID, E-BRICK i algunes empreses que han participat en diversos projectes.

Video e'LivingLab espaitec

 


Programa Climate KIC Accelerator

Climate-KIC és la major iniciativa de la Unió Europea per a la innovació en l'àmbit del canvi climàtic. Dividit en uns quants pilars, l'Associació Valenciana d'Empreses del Sector de l'Energia (AVAESEN) coordina el pilar d'emprenedoria en les 6 regions europees (RIC) del programa a través del Climate-KIC Accelerator, espaitec és entitat col·laboradora del programa mentoritzant diversos projectes empresarials.

L'objectiu del programa és recolzar als millors startups en l'àmbit de les tecnologies netes i la mitigació de l'impacte mediambiental. A través d'aquest programa els emprenedors tenen accés a la xarxa d'experts internacionals del Climate-KIC (coaching, mentoring, validació tecnològica), networking i contactes per a posicionar el seu producte en mercats estratègics, master-class , accés a la xarxa europea de business angels i inversors reals.

A través de la col·laboració amb centres especialitzats com el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (espaitec), 30 noves empreses innovadores del sector de les tecnologies netes han pogut fer realitat els seus projectes empresarials o accelerar el seu negoci, fent que la seua innovació tinga impacte real en el mercat i en la societat europea.

El programa s'ha desplegat en tres fases: en la primera es va definir el model i el pla de negoci que ha de regir a les startups participants; en segon lloc es va procedir a validar aquest model i a connectar amb els clients per a, finalment, facilitar el contacte amb els inversors.

A més de la Comunitat Valenciana, el programa s'ha desenvolupat en altres cinc regions europees d’Hongria, Itàlia, Alemanya, Polònia i Regne Unit. Climate kic Accelerator és una oportunitat per a enfortir l'ecosistema d'innovació relacionat amb el canvi climàtic a nivell nacional, transformant la nostra regió, i especialment la província de Castelló, en un “hub” d'innovació Clen Tech, fomentant la creació d'empreses i actuant com a tractor de riquesa i innovació a la nostra regió, ja que les empreses seleccionades per al programa, van poder desenrotllar els seus projectes en el Centre per a la Innovació en Energia i Sostenibilitat ubicat a Castelló.

Entitats col·laboradores i patrocinadores

La Comunitat Valenciana és una de les sis regions de la Unió Europea que participen en aquest programa, liderat per IVACE-Energía, l'associació AVAESEN i l'Ajuntament de Castelló en col·laboració amb espaitec.

Més informació en

http://www.avaesen.es/climate-kic/

http://www.climate-kic.org/for-entrepreneurs/

 

 


Projecte europeu MIND (Marketing, Internationalization & Development)

El projecte MIND se centra una plataforma formativa constituïda entre educadors, cambres de comerç, universitats i empreses amb l'ànim de desenrotllar i consolidar les capacitats dels desempleats o acabats de graduar que busquen la primera ocupació.

A través d'aquest projecte es treballaren les capacitats següents:

- Suportar a les PIMES en la definició de:
Estratègies per a identificar el mercat/país objectiu en el qual explorar els seus productes
Els mètodes d'entrada i correcte posicionament respecte a la competència en el país objectiu
Les estratègies més adequades de comunicació
- Utilitzar les ferramentes adequades per a l'anàlisi de l'entorn intern i extern de l'empresa, per a avaluar les oportunitats del mercat, analitzar la competència i decidir quines estratègies i tàctiques per a utilitzar.

Aquesta iniciativa està en línia amb l'estratègia europea “Europe 2020 – A strategy for smart, sustainable and inclusivament growth”, amb la iniciativa “Europe 2020 – An agenda for new skills and jobs” i el programa “Education and Training 2020” (ET 2020)

Entitats col·laboradores i patrocinadores

Aquest projecte de dos anys de duració s'està duent a terme en col·laboració amb Cambra de Comerç de Salerno (Itàlia), PRISM Consulting S.r.l. (Itàlia), FORMARE – Agència especial de la Cambra de Comerç de Milà (Itàlia), Cambra de Comerç de Barcelona (Espanya), Cambra de Comerç d'Atenes (Grècia), Cambra de Comerç de Lió (França), Cambra de Comerç Aydin Ticaret Borsasi (Turquia), el govern d'Aydin (Turquia), el Instituto Andaluz de Tecnología (Espanya) i l’Hellenic American Union (Grècia).

Web del projecte


NetMIB espaitec

Projecte europeu NetMIB

NetMIB espaitec

Durant el procés s'involucrarà la participació de professionals de l'entorn empresarial com a mentors dels projectes de generació de nous models de negoci. Processos de coaprenentatge i cocreació estaran presents entre els membres de l'entorn acadèmic i empresarial.

El resultat final del projecte és desenrotllar un conjunt de ferramentes que ajuden als emprenedors des del punt de vista d'enfortiment de la generació de les seues idees gràcies al suport de membres de la comunitat universitària així com experts empresaris amb l'objectiu de passar a una fase posterior de comercialització.

Entitats col·laboradores i patrocinadores

El projecte, que durarà dos anys, es du a terme en col·laboració amb la Universitat de Pecs (Hongria), Fundación COTEC (Itàlia), la Universitat de North State Carolina (EUA), South East European Research Centre SEERC (Grècia), la Universitat de Tampere i la Triple Helix Association (Itàlia).