Les 29 firmes situades en l’UJI ocupen 372 persones

Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I, gestionat per la Fundació General de l’UJI, continua afermant el seu creixement anual. Una de les seues principals funcions és la de continuar sent el hub tecnològic de referència, fomentant l’emprenedoria, la innovació i la transferència de coneixement en la societat de la província de Castelló.

Respecte a l’exercici 2020, Espaitec ha recopilat els indicadors d’activitat de les empreses instal·lades al parc, on es detallen dades relacionades amb facturació, ocupació, transferència de coneixement i col·laboració entre universitat i empresa.

Empreses i facturació

En el tancament de l’exercici 2020, Espaitec comptava amb 29 empreses instal·lades, companyies amb seu principal o delegació en les instal·lacions de l’UJI. La facturació total durant l’exercici va ascendir a 71.720.000 milions d’euros, una dada que suposa un increment de més del doble de la facturació de l’exercici 2019 (32 milions d’euros), aconseguint superar amb escreix aquesta xifra malgrat la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la Covid-19. Un altre dels aspectes a destacar, és la inversió en R+D superior als tres milions d’euros, concretament 3.028.928,82 €, realitzada pel conjunt d’empreses del parc amb presència física.

Quant als sectors, prenent en consideració les 53 empreses vinculades tant les instal·lades com les vinculades virtualment, destaca amb un 52% el sector de les tecnologies de la informació i telecomunicacions (TIC) amb 28 empreses oferint tota mena de serveis, des de solucions basades en el blockchain o la internet de les coses (IoT), a projectes de digitalització industrial o desenvolupament d’aplicacions. Amb 5 empreses, el sector dels serveis innovadors ocupa un 7,5% del total incloent projectes operant en l’àmbit audiovisual o d’innovació social, entre altres. El sector de la biotecnologia i la salut amb 2 empreses representa el 3,8%, el sector de l’energia i medi ambient amb 7 companyies ocupa un 13,2% d’activitat, el sector de materials, nanotecnologia, òptica i electrònica amb 5 empreses ocupa 9,4%, el sector de la tecnologia industrial amb 4 firmes representa el 7,5% del total. Finalment, el sector del màrqueting amb dues empreses ocupa un 3,8% del total juntament amb el sector de les tecnologies socials que amb una empresa representa l’1,9%.

Ocupació i contractació de talent universitari

Un total de 372 persones realitzen la seua activitat en les empreses instal·lades al parc, sent 220 homes i 152 dones. Del total de treballadors, un 18,27% desenvolupa activitats relacionades directament amb la investigació i el desenvolupament.

Respecte a la contractació de talent universitari, durant l’exercici 2020 les empreses instal·lades van acollir a 34 estudiants en pràctiques, tant a través de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques de l’UJI (OIPEP) com la FUE-UJI. Cal ressaltar que durant 2020 les empreses van contractar 25 nous egressats i egressades de l’UJI.

Sent moltes de les empreses d’Espaitec projectes empresarials sorgits de la comunitat universitària, 123 treballadors són titulats de la universitat, la qual cosa suposa un 33,06% sobre el total del personal laboral.

Expansió: presència nacional i internacional

Respecte a la presència de les empreses instal·lades en altres províncies, cal destacar que el 72,41% tenen activitat fora de la província de Castelló. A més, el 44,82% de les empreses opera en l’àmbit internacional en els següents països: Mèxic, l’Argentina, Panamà, Colòmbia, Xile, el Perú, els Estats Units, Tailàndia, Suïssa, Alemanya, el Regne Unit, Turquia, Països Baixos, Bèlgica i Itàlia.

Esment especial a les 4 empreses que amb filial principal en països europeus com el Regne Unit, Suïssa, Països Baixos o Bèlgica han decidit obrir seu a Espanya, optant per les instal·lacions de la Universitat Jaume I.

Transferència i col·laboració Universitat-Empresa

En 2020 les empreses vinculades a Espaitec (instal·lades i virtuals) van col·laborar amb grups d’R+D de la Universitat Jaume I a través d’articles 83 per un import de 182.000 euros, desenvolupant projectes conjunts amb grups com per exemple el Temporal Knowledge Bases Group (TKBG), Polímers i Materials Avançats (PIMA) o el Grup Ensenyament, Aprenentatge i Tecnologia (GREAT). Les empreses instal·lades col·laboren amb 14 investigadors de l’UJI a través de contractacions puntuals per al desenvolupament de projectes o col·laboracions habituals. En algunes empreses, el Personal d’Administració i Serveis (PDI) forma part del projecte emprenedor a través d’una spinoff, iniciativa empresarial promoguda per membres de la comunitat universitària que es caracteritzen per basar la seua activitat en l’explotació dels resultats de la investigació obtinguts en la mateixa universitat.

El 37% de les empreses instal·lades col·laboren habitualment amb activitats organitzades per l’UJI, realitzant conferències, participant en tallers o impartint classes de màster.

Col·laboració empresarial

El 40% de les empreses instal·lades, 11 companyies sobre el total, col·laboren amb altres empreses d’Espaitec tant en el desenvolupament de projectes conjunts, com proveint serveis específics o organitzant esdeveniments com Hackathon Castellón. Cal destacar com les sinergies entre les empreses s’han incrementat en els últims anys, així com la col·laboració entre les firmes d’Espaitec i el Club d’Empreses Castellón Global Program que va consolidant-se anualment.

Empreses virtuals d’Espaitec

De les 24 empreses vinculades virtualment a Espaitec (empreses connectades amb l’ecosistema del parc, sense tindre la seua seu física en les pròpies instal·lacions) pertanyents als sectors TIC; energia i medi ambient; materials, nanotecnologia i òptica; serveis innovadors; màrqueting; tecnologia industrial i tecnologies socials, cal destacar que han destinat més d’11.500.000 milions d’euros a activitats R+D+i en 2020.