La sessió en línia «Emprendre amb Societats Laborals» serà impartida per Paco Viciano, tècnic d’Emprenedoria i Consultor d’Empreses en l’Agrupació Empresarial de Societats Laborals i Economia Social de la Comunitat Valenciana (AESAL-CV)

La finalitat de la sessió formativa del 8 de juny, dirigida a emprenedors i empreses de recent creació, és aportar informació sobre Societats Laborals i en matèria d’autoocupació col·lectiva. Concretament sobre les normes que regeixen la constitució i posada en marxa d’una societat laboral, les condicions que han de complir les persones emprenedores, com són la motivació, capacitat tècnica per a desenvolupar el projecte empresarial, condicions per a accedir a ajudes, viabilitat econòmica i planificació financera. Tot això com a elements de la necessària cultura emprenedora per a accedir amb èxit al mercat laboral i de crear la seua pròpia ocupació.

Durant la sessió en línia, es desenvoluparan les següents temàtiques:

  • L’ECONOMIA SOCIAL I LES SOCIETATS LABORALS
  • CARACTERÍSTIQUES DE LES SOCIETATS LABORALS
  • TRÀMITS DE CONSTITUCIÓ I POSADA EN MARXA
  • AVANTATGES DE LES SOCIETATS LABORALS
  • RÈGIM D’AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL
  • AJUDES I SUBVENCIONS PRÒPIES DE L’ECONOMIA SOCIAL

La formació serà a càrrec de Paco Viciano, tècnic d’Emprenedoria i Consultor d’Empreses en l’Agrupació Empresarial de Societats Laborals i Economia Social de la Comunitat Valenciana (AESAL-CV), entitat que representa i fa costat a les Societats Laborals de la Comunitat Valenciana i actua com a agent dinamitzador de l’emprenedoria col·lectiva. Secunda i promociona l’emprenedoria a través d’aquesta manera jurídica, assessorant i acompanyant gratuïtament a persones emprenedores al llarg del procés de posada en marxa de les seues idees de negoci.

La sessió es realitzarà el 8 de juny a les 16.30 hores i en format en línia, mitjançant l’aplicació Zoom, sent la inscripció prèvia obligatòria a través d’aquest formulari d’inscripció