El 7 d’octubre organitzem un nou taller en línia, dins del cicle de conferències Recicla’t Espaitec, iniciativa per a donar resposta als reptes als quals s’enfronten les empreses en l’actualitat. El taller el títol del qual va ser “Estratègies de refinançament i reestructuració en temps de crisi”, es va centrar sobre la nova realitat en dret mercantil i laboral que ha portat amb si la pandèmia de la Covid-19.

El taller en línia va ser impartit per professionals del prestigiós despatx d’advocats Gómez Acebo & Pombo. Durant la primera part de la sessió va intervindre Juan Antonio de Lanzas, responsable de l’àrea Laboral de GAP València. Posteriorment van participar Alícia Olaso, advocada sènior de l’àrea Mercantil i responsable de l’àrea Financera de GAP València i Francisco Fita, soci director de l’oficina de GAP València.

La sessió va començar, per part de Juan Antonio de Lanzas, amb un repàs del conjuntural a l’estructural en l’àmbit del dret laboral amb les últimes actualitzacions conegudes en la nova llei dels ERTEs (RD Llei 30/2020). Aquesta nova llei, ampliada recentment fins al 31 de gener de 2021, és la que limita l’acomiadament i les extincions de contractes dels treballadors, per part de les empreses, per impossibilitat i/o limitació de poder realitzar el desenvolupament de l’activitat laboral per força major, en aquest cas per culpa de l’actual crisi sanitària.

D’altra banda, també es va destacar, a manera d’exemples pràctics, les sentències judicials que s’han dictaminat recentment sobre causes relacionades amb acomiadaments laborals. Juan Antonio de Lanzas va ressaltar que “cabria l’acomiadament mentre la seua causa justificativa no es vincule a aquelles relacionades amb la coyunturalitat dels ERTEs sinó a una situació estructural com a pèrdues econòmiques preexistents o pèrdua de clients”.

La capacitat de negociació com a factor clau en el refinançament

Durant la segona part de la sessió, Alícia Olaso i Francisco Fita van abordar els nous processos de finançament i refinançament que les empreses estan realitzant, partint de la perspectiva que les empreses necessiten prendre decisions per a la cerca de refinançament del seu deute, a fi de resoldre els problemes de liquiditat puntual. Els principals punts que es van tractar van ser:

  • La comunicació d’obertura de negociacions amb els creditors.
  • Els acords de refinançament i l’homologació judicial.
  • Els préstecs sindicats en els acords de refinançament.
  • Garanties atorgades entre empreses del grup.

El factor clau que van ressaltar tots dos ponents va ser la necessitat de capacitació de les empreses en els diferents tipus d’acords de refinançament amb creditors financers, per a aconseguir acords favorables, i a més de diagnosticar l’estat de les dificultats a les quals s’enfronten de manera prematura, i així poder afinar quin tipus d’acord de reestructuració o renegociació dels seus deutes és el més convenient, segons les seues implicacions i efectes.