Utopic Estudios, firma vinculada a Espaitec, ha desenvolupat en col·laboració amb el grup d’investigació ImagoBrain de la Universitat Jaume I, que compta com a investigadores principals amb la Dra. Cristina Forn i la Dra. Carla Sanchis, al costat de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló, un programa de realitat virtual encaminat a rehabilitar de manera paral·lela les funcions cognitives i motores de les persones amb esclerosi múltiple.

L’estudi s’emmarca en el projecte Neurorehabilitació i recuperació funcional en l’esclerosi múltiple (EM): Avaluació de dues estratègies terapèutiques mitjançant ressonància magnètica funcional, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats per a mesurar la seua eficàcia i té per objectiu la promoció d’una millora real de l’estat físic i cognitiu dels pacients i incrementar, a curt i llarg termini, la seua qualitat de vida.

El projecte sorgeix en 2017 a petició de l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló, que es va involucrar des de l’inici en el seu desenvolupament, aportant l’experiència del seu personal i la detecció de necessitats en relació amb els pacients associats. Per a això, Utopic Estudios use l’eina Ikinsu per a realitzar, de manera controlada, diversos exercicis de rehabilitació i teràpia, mitjançant l’ús de la realitat virtual immersiva.

A Espanya al voltant de 1.800 persones són diagnosticades d’Esclerosi Múltiple cada any, actualment existeixen prop de 47.000 afectats d’aquesta malaltia. Es tracta d’una malaltia degenerativa i crònica del sistema nerviós central i és una de les malalties neurològiques més comunes entre la població de 20 a 40 anys. A més no té cura i els esforços se centren a explorar vies innovadores que milloren la qualitat de vida dels malalts i frenen la seua evolució, sent aquesta la necessitat que es resol mitjançant el desenvolupament d’una eina per a aplicar-los una intensa teràpia d’estimulació cognitiva.

IKAGAI NEUROLAB

La realitat virtual immersiva permet recrear un entorn variat, entretingut i estimulant que genera en el pacient un estat d’ànim positiu que millora considerablement el rendiment cerebral i cognitiu, mitjançant les noves tecnologies és possible controlar de manera sistemàtica la presentació dels estímuls, l’establiment de paràmetres, distractors i altres variables i el mesurament de resultats.

Cal destacar, que la realitat virtual immersiva pot tractar les fòbies reproduint entorns reals i assegurances, per a aconseguir l’exposició dels pacients a la causa del problema sense cap risc per als mateixos i sota el control absolut del professional. Per part seua, en el camp de la rehabilitació física la realitat virtual aporta la reproducció d’entorns estimulants i atractius visualment, amb activitats dinàmiques absolutament immersives, amb les quals s’obté la motivació necessària per a aconseguir una recuperació de la capacitat funcional en general.

Els exercicis d’Ikinsu, estan dissenyats a manera de tasca dual amb l’objectiu d’estimular tant la part d’exercici aeròbic, coordinació òcul manual, equilibri i rang articular juntament amb variables cognitives, com són, l’atenció focalitzada, atenció sostinguda i velocitat de processament de la informació. Un altre dels objectius d’Ikigai Neurolab és estimular dominis cognitius simples (memòria de fixació verbal, memòria de treball, atenció, funcions executives, etc.) sobre tasques de la vida diària simulades virtualment, la qual cosa ens porta a aconseguir una rehabilitació cognitiva sustentada en tasques extrapolables a la vida real.