Formació gratuïta dirigida a mentors i tècnics d’institucions públiques i privades treballant amb emprenedors a Castelló

El 16 i 17 de setembre organitzem una nova acció de formació de mentors en noves metodologies per a emprenedors. Les sessions se celebraran en horari de matí, de 08.30 a 14.00 hores a la sala multiusos de l’edifici Espaitec 2. En elles els assistents rebran formació en metodologies Lean Management i aprendran les claus per a donar suport a projectes emprenedors sota l’òptica de les organitzacions exponencials, és a dir, fomentar l’emprenedoria centrada en el creixement. Durant el curs els assistents també treballaran les característiques de les empreses socials i amb impacte positiu, així com metodologies i eines clau per a les noves empreses del futur com el canvas de l’emprenedoria social, el mesurament de l’impacte, el social lean start up i el disseny centrat en les persones.

El taller estarà impartit per Ginés Haro, reconegut formador, consultor i emprenedor social expert en organitzacions exponencials i d’impacte positiu. Ginés compta amb dilatada experiència com a emprenedor i formador, sent col·laborador del programa UJI Emprèn OnSocial de la Universitat Jaume I.

L’objectiu d’aquesta acció de formació finançada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana és crear una xarxa de mentors homologats capaços de formar als emprenedors de la Universitat Jaume I en els projectes desenvolupats per a fomentar l’emprenedoria innovadora i social a la província. Entre els quals destaca UJI Emprèn OnSocial i Explorer UJI. A més, generar una xarxa de mentors que no només utilitzi la mateixa metodologia formativa, sinó que realitzi un seguiment de projectes emprenedors atesos els mateixos criteris.

El taller es dirigeix als voluntaris de SECOT Castelló, empresaris amb experiència i tècnics d’institucions públiques interessats a donar suport a joves emprenedors de Castelló. Per a poder participar és obligatori realitzar inscripció prèvia en el següent formulari d’inscripció https://forms.gle/*wMdAgz77*XrTVeKEH8  abans del dijous 12 de setembre a les 20.00 hores. Places limitades.

AGENDA DEL TALLER

Dilluns 16 de setembre

 • 8:30h: Presentació i introducció general del curs i motivacions del grup.
 • 9.00 a 11:00h: Característiques i conseqüències de la Quarta Revolució Industrial. Nous reptes de la Societat: Objectius de Desenvolupament Sostenibles
 • 11:00h a 11:30h: Descans
 • 11:30h a 13:00h : La fórmula de les Organitzacions Exponencials. 10 atributs bàsics de les organitzacions exponencials
 • 13:00h a 14:00h: Empreses amb impacte positiu, socials i exponencials: Exemples i característiques.

Dimarts 17 de setembre

 • 8:30h a 9:00h: Conclusions i aprenentatges del dia 16
 • 9:00h a 11:00h: El Canvas de les Organitzacions Exponencials i el Canvas de l’Emprenedoria Social
 • 11:00h a 11:30h: Descans
 • 11:30h a 13:00h: Mesurament de l’impacte, Social Llegeixin Start Up i Disseny centrat en la persona
 • 13:00h a 14:00h: Claus pràctiques per a mentors i tutors d’emprenedors.

SOBRE GINÉS HARO

Reconegut formador, consultor i emprenedor social. Expert en organitzacions exponencials i d’impacte positiu. Seleccionat top influencer en emprenedoria social i d’impacte en espanyol. La seva primera emprenedoria social el va realitzar amb tan sols 10 anys.

Des de llavors ha emprès des de 4 països, en llocs tan diversos com la Amazonía o Londres. Ha treballat per a algunes de les organitzacions més prestigioses del món de suport a emprenedors socials com UNLTD i Social Enterprise London. En el mitjà de la comunicació The Guardian va participar creant la xarxa online d’emprenedors socials més gran del món. Ha dissenyat i produït múltiples programes de suport a l’emprenedoria social.

www.ginesharo.com  // www.emprendedorsocial.org

Formación gratuita dirigida a mentores y técnicos de instituciones públicas y privadas trabajando con emprendedores en Castellón

El 16 y 17 de septiembre organizamos una nueva acción de formación de mentores en nuevas metodologías para emprendedores. Las sesiones se celebrarán en horario de mañana, de 08.30 a 14.00 horas en la sala multiusos del edificio Espaitec 2. En ellas los asistentes recibirán formación en metodologías Lean Management y aprenderán las claves para apoyar proyectos emprendedores bajo la óptica de las organizaciones exponenciales, es decir, fomentar el emprendimiento centrado en el crecimiento. Durante el curso los asistentes también trabajarán las características de las empresas sociales y con impacto positivo, así como metodologías y herramientas clave para las nuevas empresas del futuro como el canvas del emprendimiento social, la medición del impacto, el social lean start up y el diseño centrado en las personas.

El taller estará impartido por Ginés Haro, reconocido formador, consultor y emprendedor social experto en organizaciones exponenciales y de impacto positivo. Ginés cuenta con dilatada experiencia como emprendedor y formador, siendo colaborador del programa UJI Emprèn OnSocial de la Universitat Jaume I.

El objetivo de esta acción de formación financiada por la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana es crear una red de mentores homologados capaces de formar a los emprendedores de la Universitat Jaume I en los proyectos desarrollados para fomentar el emprendimiento innovador y social en la provincia. Entre los que destaca UJI Emprèn OnSocial y Explorer UJI. Además, generar una red de mentores que no solo utilice la misma metodología formativa, sino que realice un seguimiento de proyectos emprendedores atendiendo a los mismos criterios.

El taller se dirige a los voluntarios de SECOT Castellón, empresarios con experiencia y técnicos de instituciones públicas interesados en apoyar a jóvenes emprendedores de Castellón. Para poder participar es obligatorio realizar inscripción previa en el siguiente formulario de inscripción https://forms.gle/wMdAgz77XrTVeKEH8  antes del jueves 12 de septiembre a las 20.00 horas. Plazas limitadas.

AGENDA DEL TALLER

Lunes 16 de septiembre

 • 8:30h: Presentación e introducción general del curso y motivaciones del grupo.
 • 9:00 a 11:00h: Características y consecuencias de la Cuarta Revolución Industrial. Nuevos retos de la Sociedad: Objetivos de Desarrollo Sostenibles
 • 11::00h a 11:30h: Descanso
 • 11:30h a 13:00h : La fórmula de las Organizaciones Exponenciales. 10 atributos básicos de las organizaciones exponenciales
 • 13:00h a 14:00h: Empresas con impacto positivo, sociales y exponenciales: Ejemplos y características.

Martes 17 de septiembre

 • 8:30h a 9:00h: Conclusiones y aprendizajes del día 16
 • 9:00h a 11:00h: El Canvas de las Organizaciones Exponenciales y el Canvas del Emprendimiento Social
 • 11:00h a 11:30h: Descanso
 • 11:30h a 13:00h: Medición del impacto, Social Lean Start Up y Diseño centrado en la persona
 • 13:00h a 14:00h: Claves prácticas para mentores y tutores de emprendedores.

SOBRE GINÉS HARO

Reconocido formador, consultor y emprendedor social. Experto en organizaciones exponenciales y de impacto positivo. Seleccionado top influencer en emprendimiento social y de impacto en español. Su primer emprendimiento social lo realizó con tan sólo 10 años.

Desde entonces ha emprendido desde 4 países, en lugares tan diversos como la Amazonía o Londres. Ha trabajado para algunas de las organizaciones más prestigiosas del mundo de apoyo a emprendedores sociales como UNLTD y Social Enterprise London. En el medio de la comunicación The Guardian participó creando la red online de emprendedores sociales más grande del mundo. Ha diseñado y producido múltiples programas de apoyo al emprendimiento social.

www.ginesharo.com  // www.emprendedorsocial.org

 

 

WEB FINANCIADA POR: