Webinar: transformació àgil d'empreses

“Les tres dimensions d'una transformació àgil: producte, processos i persones”…