UJI.>LAB

Máquina CNC

Aquest projecte és un exemple de l’estratègia que està implementant Espaitec per a fer costat a la comunitat universitària.

És en essència un projecte creatiu, que naix de la necessitat de dissenyar solucions de base tecnològica als diferents reptes que la societat demana a través de mecanismes com els Treballs Fi de Grau o Fi de Màster. Aquest projecte va vinculat a la metodologia cooperativa LivingLab (Marco de la Quàdruple Hèlice: Indústria, Govern, Universitat i Societat), que fomenta European Network of LivingLabs (ENOLL), de la qual Espaitec forma part de la seua junta directiva des de 2011. Cal destacar, que UJI>LAB disposa d’un FabLab la missió principal del qual és la de convertir idees en prototips reals que puguen ser usats per la societat, per tant es busquen solucions tangibles que puguen desenvolupar-se en futures startups. Per a això, s’ha realitzat una important inversió en maquinària d’última generació com: Impressora 3D, Impressora Resina, Talladora Làser, Traçador de Tall, CNC de Precisió i CNC de Gran Format.

Duració del conveni IVACE: De l’1 de setembre de 2019 al 31 de desembre de 2019.

Duració del conveni AVI: De l’1 de gener de 2020 fins a l’actualitat.

Més informació

Dirigir-se a Ester Peris (ester.peris@espaitec.uji.es)

Presentació Resultats UJI.>LAB