La firma fabrica i comercialitza un sistema de teulada modular de plàstic reciclat, sostenible i innovador pel seu sistema d’ancoratge

Revolucionar el sector de la construcció i contribuir en la lluita contra el canvi climàtic són dos dels objectius de Roofeco Smart Systems, una empresa que ha desenvolupat un innovador sistema de teulada modular de plàstic reciclat que té una patent d’un ancoratge la funció del qual és facilitar la instal·lació, assegurar la mateixa i ocultar el caragol de solape per a evitar futures filtracions.

El seu sistema està format per cinc peces bàsiques que contenen additius convencionals i nano-mètrics que augmenten fins a quatre vegades les propietats dels additius de les teules convencionals, millorant així qualitats relatives a l’envelliment de la peça, resistència i aïllament tèrmic.

Entre els avantatges del seu producte, destacar que el metre quadrat pesa 6,5 Kg, un 70% menys que les teulades convencionals. A més, durant el procés de fabricació, s’utilitza un 70% menys d’energia elèctrica que les teules convencionals, açò evita que s’alliberen a l’atmosfera 1,6 kg de CO2/m2.

El seu model de negoci es dirigeix tant a proveïdors com a clients finals, on ja estan comercialitzant el seu nou concepte de teula en països com Polònia, Alemanya, França, Regne Unit i Estats Units. Roofeco ha sigut una de les 14 empreses seleccionades per a participar en la cinquena edició del programa d’acceleració Castelló Global Programme, on ha definit el seu pla de creixement empresarial que començarà a implementar en aquest exercici.

Aquesta empresa està promoguda per Mario G.Araya Brenes i Marianella Martínez Mora. «Per a nosaltres és molt important que tant la matèria primera com els additius convencionals i additius nanomètrics siguen avançats. Creiem que la Universitat Jaume I és on està aquest tipus de coneixement, per açò hem decidit instal·lar ací les nostres oficines. La fabricació la realitzem en una instal·lació externa a sol 10 minuts de la Jaume I», comenta Marianella Martínez, directora de Roofeco Smart Systems.

Mario i Marianella són també promotors de l’empresa Blue Plasma Power una empresa instal·lada també en Espaite c que ha desenvolupat una tecnologia amb dos processos de valorització de residus orgànics que permet, amb menor inversió, duplicar en eficiència a les tecnologies convencionals més modernes per a produir gas de síntesi, electricitat i/o un biolíquid (metilal) que s’utilitza en el sector petro-químic i actua com a embornal de diòxid de carboni (CO2). «Igual que amb Blue Plasma Power estem col·laborant amb el Departament d’Enginyeria Química i el Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció, amb Roofeco volem augmentar les col·laboracions amb la UJI en termes de R+D i contractació de talent», declara Marianella.

Vídeo presentació de l’empresa: https://youtu.be/yoxoj5o5vpy
Més informació de l’empresa: http://roofecosystem.com/