L’empresa I-care, instal·lada en Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I, i especialista en el sector del manteniment industrial predictiu; ha desenvolupat cambres tèrmiques que permeten la detecció de la temperatura corporal en els centres de treball. Aportant una solució ideal per a col·locar en l’entrada de les empreses i poder previndre l’accés a les persones, en cas, que estiguen en un procés febril.

Les cambres tèrmiques (infraroges) permeten mediar la temperatura corporal de diverses persones a l’instant. La precisió de mesurament és de +/-0.5 °C entre 30 ° C i 45 ° C, permetent controlar increments de temperatura moderats. També són capaços d’indicar augments corporals de temperatura en les diferents persones que passen per davant, tenint un detector tèrmic de resolució 160×120.

Cal destacar, que I-care facilita la configuració de les cambres tèrmiques per a poder connectar-les, per cable o xarxa sense fil, en una de les seues pantalles. Sent molt eficaç enfront del Covid-19, ja que no requereixen de contacte directe per al seu ús, gràcies a la connexió Wifi amb un detector tèrmic.

Les solucions de monitoratge de I-care: Wi-care i I-see

L’empresa I-care ha desenvolupat productes dedicats al manteniment industrial 4.0. D’una banda, els sensors sense fils Wi-care que permeten mesurar vibració, soroll, temperatura i velocitat en rodaments. Transmetent les dades inalàmbricament a curta i llarga distància, en zones lliures i amb obstacles. Els sensors tenen certificat ATEx/IECEx i són Plug&Play, la qual cosa facilita reubicar-los en altres màquines segons la necessitat de cada empresa.

Cal esmentar, que amb els sensors Wi-care és possible controlar equips en llocs remots i perillosos o que necessiten un seguiment més exhaustiu. Permetent monitorar la condició de cada màquina en qualsevol lloc i realitzar una anàlisi remota instantània les 24 hores del dia.

D’altra banda, la plataforma I-see administra les dades recol·lectades accedint immediatament a gràfics de tendència, gràfics d’anàlisis de dades, indicadors de gestió del manteniment (KPIs) i informes. Les dades recollides pels sensors sense fils són emmagatzemats i administrats en el seu núvol a través de la plataforma.

En l’actual crisi sanitària que estem vivint, els sistemes de I-care permeten monitorar a distància la condició de les màquines rotatives de les indústries i la condició de salut de les persones que treballen, disminuint la probabilitat de contagi en les instal·lacions i mantenint el funcionament de les màquines d’una manera eficaç i sobretot segura.