La spin-off de la Universitat Jaume I, que compta amb personal investigador del grup de Bases de Coneixement Temporal (TKBG), ha desenvolupat l’assistent virtual Lab, basat en intel·ligència artificial inclusiva, per al Servei d’Ocupació i Formació LABORA de la Generalitat Valenciana

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, ha decidit impulsar la transformació digital dels seus serveis mitjançant l’aplicació d’un projecte d’intel·ligència artificial. Des d’aquest ens de l’Administració Valenciana existeix una clara proactivitat per oferir millors serveis i innovar, aplicant aquelles tecnologies que estan liderant el canvi tecnològic i social. Per això, en el desenvolupament d’aquesta nova eina s’han seguit les directrius i objectius de l’estratègia d’intel·ligència artificial de la Comunitat Valenciana, centrada a millorar la vida de la societat i en la sostenibilitat.

Aquest projecte està encaminat a promoure i facilitar en aquest servei la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda de Nacions Unides (ODS), associats amb l’ús d’aquesta tecnologia d’una manera més sostenible i de la reducció de la bretxa digital que afecta milions de persones. Per a aconseguir aquests objectius, Labora ha col·laborat en el desenvolupament d’aquest sistema d’intel·ligència artificial inclusiva amb SemanticBots, spin-off de la Universitat Jaume I que compta amb investigadors del grup de Bases de Conocimiento Temporal (TKBG), experts en el desenvolupament d’assistents conversacionals.

L’assistent virtual Lab

L’assistent virtual anomenat Lab, es va crear a través de la plataforma d’intel·ligència artificial Sayobo, propietat d’aquesta mateixa empresa i que va nàixer gràcies a l’aplicació de conceptes d’investigació i innovació responsables (RRI) per part del grup d’investigació. Lab es posa a la disposició dels ciutadans com un nou canal accessible de consulta, addicional als ja existents en Labora, tant digitals com analògics.

El seu objectiu principal és poder facilitar l’accés instantani i la usabilitat de la informació digital continguda en els espais digitals que comparteix Labora amb els seus usuaris/as, com ho és la web. Des de SemanticBots, apunten que «la bretxa digital afecta a la ciutadania i volem oferir una eina digital en la qual les persones puguen trobar la informació o resoldre els seus dubtes de manera més ràpida i eficient, sempre que aquesta informació estiga en la base de coneixement del sistema».

Amb Lab, s’aconsegueix millorar la comunicació digital amb els usuaris de Labora, ja que consultant en llenguatge natural s’aconsegueix facilitar l’accés a la informació relacionada amb els serveis oferits, fent-la més accessible i usable també per a aquells col·lectius més vulnerables a la digitalització.

El chatbot es troba en fase beta, i inclou una base de coneixement inicial amb capacitat per a donar resposta en diferents àmbits relacionats amb les preguntes freqüents dels usuaris de Labora com són: inscripció, inserció, formació, ajudes, i altres temes d’interés que abasten al servei i els seus usuaris/as.

Des de la seua posada en marxa, Lab ha sigut un membre més de l’equip de comunicació i atenció de Labora, col·laborant en el servei a més de 20.000 usuaris i usuàries. Actualment, la seua base de coneixement inclou més de 150 qüestions que permeten donar respostes instantànies des d’aquest nou canal de comunicació intel·ligent.

La base de coneixement de Lab ha anat evolucionant en funció de les necessitats d’informació dels usuaris/as i de comunicació per part de Labora, adaptant-se cada vegada més als seus requeriments. Tota la informació que ofereix s’anirà ajustant i millorant perquè cada vegada el chatbot inclusiu dispose d’una major cobertura, beneficiant així a tota la societat. Quantes més persones interactuen amb el chatbot, la seua capacitat de respostes correctes va augmentant, ja que el chatbot requereix un temps d’entrenament per a anar millorant les seues funcions.