El programa Repte Social Empresarial és un programa emmarcat dins del Pla d’Ocupació de Cruz Roja a escala nacional, que té per objecte les aliances empresarials per a millorar l’ocupabilitat i treballar per la diversitat entre altres objectius. Una de les iniciatives proposades és la campanya #MiCaraNoEsMiCV, finançada pel Fons Social Europeu; el Ministeri de Treball i Economia Social; i el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

La campanya #MiCaraNoEsMiCV pretén promoure mercats inclusius implicant les empreses de l’entorn de la localitat de Castelló; sensibilitzar a l’entorn i en concret al sector empresarial i canviar mentalitats provinents dels estereotips.

La pandèmia de la Covid-19 ha canviat per complet l’entorn econòmic social en el qual vivim. La crisi econòmica s’ha convertit en un dels danys col·laterals més preocupants. En aquest sentit, l’ocupació és i serà un dels eixos de recuperació més rellevants. És per això que l’objectiu de la campanya #MiCaraNoEsMiCV és aconseguir incrementar els nivells de compromís de les empreses per a contractar a persones en situació de vulnerabilitat i poder generar ocupació en aquest col·lectiu.

La màscara iguala a totes les persones i ens ensenya que l’important no està en la imatge que vam mostrar, sinó en el que diem, vam demostrar i fem. El talent no es pot amagar després d’una màscara, d’igual manera que no es pot percebre en una cara.

Per aquest motiu, la Fundació General de l’UJI, entitat gestora d’Espaitec, al costat de les empreses del parc Foodration4all, I-care Reliability España, Quantum Energía Verde, Micrea i Cuatroochenta, a més de l’associació SECOT Castelló, participen en la campanya nacional de Cruz Roja #MiCaraNoEsMiCV a la província de Castelló.

Cruz Roja ha realitzat un disseny de màscares amb l’objectiu que el personal voluntari, personal tècnic, participants del Pla d’Ocupació i les empreses col·laboradores secunden i difonguen aquest missatge en les xarxes socials. Així aconseguir impactar en la societat perquè incremente el seu suport empresarial en favor del valor social.

La Fundació General de la Universitat Jaume I al costat d’empreses d’Espaitec col·laboran amb la campanya de sensibilització social perquè el talent siga visible sempre, provinga d’on provinga i sense tindre en compte factors estètics o estereotipats.