Espaitec dins del seu compromís com un dels partners tecnològics del projecte europeu UnaLab,  del qual l’objectiu principal és aplicar solucions basades en la naturalesa dins de les ciutats que participen en el projecte i així evitar efectes produïts pel canvi climàtic, ha viatjat fins a Praga per a assistir a les reunions del Consorci que s’han realitzat el dimecres 29 i dijous 30 de maig. En aquestes reunions també ha participat l’Ajuntament de Castelló dins de la figura ciutat seguidora, qui en un futur ha de replicar els models que proposen les ciutats que actualment estan com a líders i la missió de les quals és implementar models que siguen viables i efectius en els seus territoris.

Durant la reunió s’han pogut intercanviar i debatre diverses idees per a solucionar problemàtiques relacionades amb inundacions, la gestió de les aigües residuals, noves formes de construcció paisatgística i millora de la qualitat de l’aire que estan afectant actualment les ciutats, així com revisar i treballar en la metodologia en la qual s’està treballant i que finalment serà aplicada a les ciutats de Tampere, Genova i Eindhoven.

Aquest projecte europeu porta en marxa des de juny de 2017 i està previst que finalitze al maig del 2022, consta de 28 partners europeus i 2 observadors internacionals, també es realitzaran diversos materials i guies perquè totes les ciutats que vulguen aplicar solucions basades en la naturalesa tinguen una base que ha sigut estudiada i provada anteriorment.

Cal esmentar que durant aquests dies s’han realitzat activitats de co-creació i provat eines com els “Living Labs” en els quals Espaitec ha participat activament. A més, també és destacable que s’ha realitzat un tour en el qual s’han visitat solucions aplicades a la ciutat de Praga i en les quals el govern municipal està treballant perquè aquestes mesures aconseguisquen efectes positius que ajuden a millorar la qualitat de vida i eviten en la major mesura el canvi climàtic dins de les ciutats.

Finalment, cal destacar que en l’assemblea general s’ha anunciat la destinació on es realitzaran les reunions del projecte UnaLab per al novembre vinent i la ciutat triada  serà Castelló, concretament en les instal·lacions de Espaitec, on participaran delegacions de totes les ciutats europees que estan involucrades en el projecte i s’apadrinarà un arbre entre moltes altres activitats que es programaran.