EL PROJECTE, COORDINAT PER LA UNIVERSITAT JAUME I I FINANÇAT PER LA COMISSIÓ EUROPEA A TRAVÉS DEL PROGRAMA HORITZÓ 2020, PRETÉN IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GOVERNANÇA ÈTICA ALINEAT AMB ELS PRINCIPIS DE LA INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ RESPONSABLES DE LES ORGANITZACIONS

Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló, participa en el projecte europeu ETHNA System, una iniciativa impulsada per la Comissió Europea i coordinada per l’UJI. En concret, es tracta d’un sistema de governança ètica per a promoure la Investigació i Innovació Responsables (RRI per les seues sigles en anglés) en centres d’educació superior, entitats de finançament i associacions públic-privades vinculades a la investigació i innovació.

Deu socis de huit països europeus formen part d’aquest projecte que es va iniciar al gener de 2020 i que té una duració de tres anys. La participació d’Espaitec en aquesta iniciativa consisteix a implementar el sistema de governança mitjançant la integració d’una oficina ETHNA dins de la seua estructura de gestió. Així doncs, són sis les entitats del consorci que han implementat el sistema en la seua organització -dues universitats, dos parcs tecnològics i dos centres de finançament de la investigació- amb l’objectiu de desenvolupar una metodologia comuna i que qualsevol entitat puga adoptar-lo. 

Mitjançant la integració de les oficines ETHNA, les quals es recolzen en quatre eines -codi ètic, comité ètic, línia ètica d’alertes i suggeriments i indicadors informatius sobre el compliment de la implementació-, es promourà i institucionalitzarà la RRI des de la integritat, l’accés obert, la perspectiva de gènere i el compromís ciutadà. Concretament, Espaitec elaborarà i publicarà en 2022 el seu propi codi ètic i de bones pràctiques en matèria de perspectiva de gènere. Segons Juan A. Bertolin, gerent de la Fundació General UJI i director d’Espaitec, «aquest tipus de projectes brinden a les empreses vinculades al Parc una oportunitat per a dotar-les de mecanismes suficients que permeten enfortir, des d’una perspectiva responsable, els seus processos d’investigació i generació d’innovació». 

Consorci

Les deu entitats que formen el consorci són la Universitat Jaume I de Castelló (Espanya), Norwegian University of Science and Technology (Noruega), European Network of Research Ethics Comittees (Alemanya), BIOCOM (Alemanya), Zentrum für Soziale Innovation (Àustria), Danish Board of Technology Foundation (Dinamarca), Applied Research and Communication (Bulgària), Archimedes Foundation (Estònia), UNINOVA (Portugal) i FECYT (Espanya). D’altra banda, també participen com a tercera part Espaitec, a través de la Fundació General de la Universitat Jaume I, la Fundació Universitat Jaume I – Empresa i la Fundació Étnor. 

VÍDEO DEL PROJECTE