Les empreses Vinajoma, Gestió Ecosistemes Agrícoles, Arumani Engineering i SEVI Systems s’incorporen a Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de l’UJI, per a formar part de l’ecosistema innovador i tecnològic de la Universitat Jaume I. La companyia GEA es vincula amb la seua instal·lació física al parc, Vinajoma i Arumani Engineering al costat de SEVI Systems s’uneixen com a empreses vinculades virtualment.

Vinajoma S.L. és una empresa de recent creació i guanyadora de la tercera edició del programa d’emprenedoria social UJI Emprèn OnSocial. Vinajoma ofereix una solució alternativa a l’ús del transport públic entre els universitaris de la Universitat Jaume I, organitzant la informació dels usuaris per a millorar i optimitzar els seus desplaçaments setmanals, mensuals o semestrals a través d’una senzilla aplicació mòbil. Ajudant amb això a reduir els temps d’espera del transport públic i abaratir els costos, a més de minimitzar les emissions de CO2 al campus.

L’empresa Gestió Ecosistemes Agrícoles S.L. (GEA) està especialitzada en la producció, comercialització, magatzematge, distribució i venda de tota mena de productes agrícoles i agropecuaris, tant en estat natural com elaborats. GEA compta amb una cartera de productes per a ús en sistemes agrícoles sostenibles, els quals s’apliquen a plantes o sòls per a regular i millorar els processos fisiològics del cultiu. Amb això s’optimitzen el vigor dels cultius, els rendiments, la qualitat i la conservació després de la collita, a més d’aconseguir major eficiència.

Arumani Engineering S.L. és una companyia especialitzada en muntatges d’instal·lacions industrials amb disseny d’avantguarda, utilitza una metodologia diferenciada per la seua capacitat per a obtindre núvols de punts de l’entorn real on es realitza el projecte, per a després realitzar un model tridimensional de la nova instal·lació tenint en compte l’existent. Per a això incorporen disseny i enginyeria de muntatge digital, permetent realitzar propostes més eficients i anticipant-se a possibles obstacles que, en fase d’obra, implicarien retards en l’execució. A més optimitzen el material emprat i redueixen el temps de permanència en l’obra.

SEVI Systems S.L. es dedica al desenvolupament del projecte SIME, el qual consisteix en la creació d’una aplicació que verifica la identitat de l’usuari i permet la connexió entre el telèfon mòbil i una màquina de vending. Un mètode i un sistema de compra que evita el contacte directe amb la màquina expenedora i que permet el pagament mitjançant mitjans electrònics. Entre els serveis de l’empresa es troben la creació de programari personalitzat a mesura del client incloent disseny web professional i multiplataforma, l’assessoria tecnològica i l’assessorament Llei orgànica Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).