CIDET llança Edueca, una plataforma d’elearning basada en l’accessibilitat facilitadora de l’aprenentatge en xarxa i dissenyada amb criteris andragogicos.

El Centre per a la Innovació i Desemvolupament de l’Educació i Tecnologia (CIDET) , empresa que pertany a l’ecosistema de l’Espaitec de la Universitat Jaume I des de 2015 ha llançat la plataforma d’eLearning www.edueca.com on centres de formació, equips, professors i qualsevol persona interessada a oferir cursos, altres activitats educatives o de creixement pot gestionar el procés d’ensenyança-aprenentatge de mode virtual.

L’ensenyança online, al ser molt més flexible que la presencial està guanyant popularitat, sent una de les tecnologies educatives amb més expansió i impacte posseïx, al fer possible, gràcies a Internet, que moltes més persones tinguen accés a noves oportunitats d’aprenentatge. No obstant això, persones adultes i majors, o persones amb discapacitats encara veuen limitat este accés, principalment per uns entorns web que no són els prou senzills i accessibles.

Edueca, ha centrat els seus esforços en dos línies principals: la primera aportant noves solucions d’adaptabilitat a la plataforma que ha aprofitat, per exemple, Jon Pera de Servicis de Consultoria Formació i Coaching Empresarial, qui desenrotlla el programa formatiu d’Apoderament i Ocupabilitat dirigit a l’Associació de Militars i Guàrdies Civils amb Discapacitat (ACIME) . Esta formació Online és accessible a estudiants amb diferents tipus de discapacitat. En el cas concret de persones amb discapacitat auditiva podran fer ús d’Edueca a través de webinars on es realitza una transcripció en temps real del que el professor impartix en una video-clase. Edueca, a més compta amb una interfície accessible segons l’estàndard W3C-AA resultant efectiva per a altres tipus de discapacitats.

D’una altra, centrada en aprenentatge social i en xarxa facilitant l’aprenentatge de competències i per a una millor eficiència i innovació en les empreses i organitzacions com ha sigut el cas de Digital Opportunities Foundation (Stiftung Digitale Chancen)  de Berlín.

En CIDET treballen per a aconseguir eliminar les barreres tecnològiques cap a l’educació, i aconseguir que la tecnología passe a ser una facilitadora per als estudiants de qualsevol edat i condició.