L’objectiu del programa és impulsar la creació d’iniciatives empresarials sostenibles promogudes per per la comunitat universitària

El programa d’emprenedoria social i tecnològica de la Universitat Jaume I de Castelló, UJI Emprèn OnSocial, ha finalitzat la seua cinquena edició amb la presentació davant inversors, mentors i formadors dels set projectes que han resultat finalistes. El programa està coordinat pel vicerectorat d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica de la Universitat Jaume I.

Aquesta cinquena edició del programa es va iniciar amb 28 projectes sostenibles. Després de les fases de formació, set són les propostes finalistes candidates a convertir-se en empreses promogudes per alumnat, professorat, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i antic alumnat de l’UJI.

Durant l’obertura de l’acte de presentació de projectes, que s’ha realitzat en format híbrid per a garantir la representació a nivell nacional, ha participat el vicerector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica, David Cabedo, qui ha ressaltat la importància estratègica del programa per a l’UJI com a vehicle de transmissió a la societat del coneixement generat en la universitat. 

A més, el director d’Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de l’UJI, Juan Antonio Bertolín, i la directora d’Innovació i Emprenedoria de l’UJI, Marisa Flor, han sigut els encarregats de moderar la sessió, en la qual també ha participat l’Associació Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT Castelló) per mitjà del seu vicepresident, Vicente Nebot, qui ha destacat la qualitat dels projectes participants, l’augment d’iniciatives emprenedores generades edició rere edició, l’esforç realitzat per l’organització del programa per a continuar la formació i el compromís de l’alumnat i professorat participant per a continuar desenvolupant idees que promouen un canvi en la nostra societat amb el suport de la tecnologia i la innovació.

Les set idees candidates a convertir-se en empreses

Els set projectes finalistes de la cinquena edició d’UJI Emprèn OnSocial, combinen compromís social, innovació i tecnologia per a oferir solucions aplicades a tota mena de necessitats de la nostra societat. Els projectes podran optar a la convocatòria d’ajudes per a la creació d’empreses amb el suport financer del Banc Santander, a través de Santander Universidades, que es convocaran en 2022. 

Assessment Quality: es tracta d’una innovació creada per dues psicòlogues que han ideat un nou procés d’avaluació d’exàmens tipus test mitjançant la digitalització d’aquests d’una forma estandarditzada.

Virtual Runner: és el primer videojoc per a màquines fitness, fomenta la pràctica esportiva utilitzant el poder d’atracció dels videojocs interactius amb l’ús de mòbils i Smart TV a través de la interacció avançada amb dispositius comuns com el Smartwatch o similar. Aquest projecte aporta grans beneficis per a la salut en previndre malalties com la diabetis, obesitat infantil o cardiopaties entre altres. La idea és que siga un videojoc per a poder usar de manera individual o jugar amb altres jugadors de manera simultània.

Dispositiu Automàtic per a Restaurant Autoservei: aquest projecte pretén crear un dispositiu automàtic que evite cues i agilite el pagament en els restaurants d’autoservei mitjançant la preparació d’un tiquet previ a passar per caixa segons les opcions triades i introduïdes en la safata. Per a això s’està treballant amb el prototip amb el qual poder realitzar les proves de validació.

FinTech per a la gestió del risc reputacional: aquests emprenedors han creat una plataforma de gestió reputacional que estarà enfocada a les empreses amb negocis FinTech i banca. La idea principal és que davant qualsevol notícia negativa es genere un avís a l’empresa perquè puguen valorar l’efecte que pot causar-los i si és necessari prendre algun tipus d’iniciativa.

Terreta Circular: tracta la gestió de residus dels aparells elèctrics i electrònics mitjançant recollida selectiva per a separar components que puguen tornar a ser usats i reciclar els que no puguen tornar a la cadena de producció. El propòsit d’aquesta futura *startup és convertir-se en una opció d’empresa viable que se situe dins de l’economia circular en el tema dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

Retelier: és una plataforma creada per a triar els millors regals. A través d’aquesta plataforma es podrà trobar un regal singular, exclusiu i de qualitat considerant unes premisses prèvies facilitades per l’usuari. A més, gràcies a retelier es trobaran regals en xicotets comerços o comerços artesanals que facen de l’experiència de regalar una cosa molt més exclusiva.

Sistemes de resiliència Digital i Energia Alternativa: és una idea de projecte que tracta d’evitar problemes de connectivitat i cerca d’alternatives per a sistemes digitals. La principal idea és comercialitzar kits que eviten la desconnexió i les fallades d’ús dels dispositius davant la dependència del subministrament elèctric. 

Cal destacar que l’UJI, amb el suport de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, ja està treballant en la sisena edició del programa el curs acadèmic 2022-2023.