Els vicerectorats d’Estudiantat i Compromís Social i d’Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I presenten la tercera edició del programa d’«UJI Emprèn OnSocial», una iniciativa institucional que té com a objectiu promoure l’emprenedoria social, mediambiental i tecnològica entre la comunitat universitària.

El programa l’organitzen conjuntament la Càtedra INCREA i el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec) en col·laboració amb l’associació SECOT (Seniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica). En les anteriors edicions han participat més de trenta projectes i, com a resultat, antic estudiantat de l’UJI ha creat dos start-ups que estan afrontant la seua fase de creixement a Espaitec.

Jesús Lancis, vicerector d’Investigació i Transferència, subratlla «la importància del programa com a eina de transmissió a la societat del coneixement generat al si de la universitat. Mitjançant la creació d’empreses, a partir dels reptes que te plantejats l’entorn socioeconòmic de la universitat, el talent de l’estudiantat de l’UJI es canalitza cap a activitats que donen resposta a les necessitats de la societat».

Per la seua banda, Inmaculada Rodríguez, vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social considera que «en aquesta tercera edició l’UJI consolida la seua aposta per la emprenedoria social i tecnològica. Aquest programa fa èmfasi en la consideració de l’emprenedoria com a instrument per la millora i la transformació de la societat en la qual vivim i posa en valor el paper de l’estudiantat en aquesta transformació».

Al igual que en les anteriors edicions, el programa compta amb la col·laboració de professionals i empresaris, que són els que millor poden transmetre als participants el procés a seguir per a crear una empresa i que aquesta siga sostenible en el temps. Pel que fa a les novetats d’aquesta edició, cal destacar que el programa s’estructura en dos fases. En la primera, «Repta la teua idea» els emprenedors i emprenedores treballaran sobre els fonaments competitius de les seues iniciatives i construiran un model de negoci en el qual concretaran la proposta de valor i les principals característiques del seu avantatge competitiu. En la segona fase, «Preparació per a eixir al mercat» es definirà el marc necessari per a preparar la iniciativa empresarial de cara a entrar en el mercat i a dissenyar una empresa social sostenible en el temps. A més, en aquesta segona fase, la tasca de mentorització realitzada pels membres de SECOT es reforçarà amb la incorporació d’empresàries i professionals.

Les places per a participar en UJI Emprèn On Social estan limitades a 25 i les persones seleccionades, a més de sessions formatives i de mentoria, podran accedir a una subvenció de 10.000 euros per a crear l’empresa.

Poden participar en el programa els membres de la comunitat universitària (alumnat actual de l’UJI o que haja finalitzat els seus estudis en els darrers cinc anys, personal docent i investigador i  personal d’administració i serveis) que, de forma individual o per equips presenten una idea de negoci potencialment innovadora, que no estiga constituïda com a societat mercantil i que busque la solució d’un problema, bé identificat per l’equip, o bé que responga a un dels reptes plantejats a la web del programa. Convé remarcar que per a la selecció de projectes es consideraran factors com el grau d’innovació del projecte, el seu caràcter social i especialment, el compromís potencial de treball en el projecte per part de l’equip promotor.

Les persones interessades a participar es poden inscriure fins al 18 d’octubre a través de la plataforma http://ujiempren-onsocial.uji.es/, on es pot trobar també una informació més detallada del programa.