UJI i Fundació Globalis organitzen una jornada dedicada a la recerca en l'àmbit de l'esport

Amb l'objectiu de donar a conèixer diferents línies d'investigació dutes a…