Ètica i transformació digital

Analitzem el paper de l'ètica i la responsabilitat social en la transformació…