horizon 2020

Ja pots descarregar la “Guia per a la preparació tècnica i administrativa de propostes HORIZON 2020

El nou pressupost de la UE, o marc financer  plurianual, s'estén des de 2014…