Inunyi, la democratització del comerç «online»

Levante de Castelló 30/03/2016 La plataforma permet a xicotets comerços tenir…