Intersac

Intersac, nova empresa coworking d'Espaitec, facilita la venda per Internet d'articles entre particulars

Intersac és un altre exemple d'empresa sorgida a partir d'una necessitat…