QUÈ PODEM FER PER LA TEUA EMPRESA?

Hem creat un entorn únic a la província de Castelló dirigit a acollir, donar suport, potenciar i fer créixer iniciatives empresarials de base tecnològica i caràcter innovador, a més de facilitar la transferència de tecnologia desenvolupada en la Universitat Jaume I de Castelló. Per a això hem desplegat la metodologia long way companion, centrada a acompanyar les empreses en les diferents fases del seu cicle de vida, i recolzada en un conjunt de serveis i instal·lacions flexibles i dinàmiques, adaptades a cada moment i necessitat. Vols conèixer-los?

SERVEIS GENERALS

Volem facilitar el teu dia a dia en espaitec, per això t’oferim una sèrie de serveis generals que milloraran la teua productivitat en el treball. Els serveis generals d’espaitec sumen avantatges i prestacions i els tens disponibles només per ser usuari del parc.

SERVEIS ESPECIALITZATS

Emprendre, créixer com a empresa o diversificar una àrea de negoci quan s’ha aconseguit l’èxit no és una tasca fàcil. Per a facilitar el camí, oferim un conjunt de serveis especialitzats i personalitzats en funció del grau de creixement de l’empresa i el sector d’activitat.

Accés 24 hores

Seguretat 24/7

Espai de cafeteria i menjador

Sales de reunions

Sala de videoconferències

Locals climatitzats

WI-FI / ADSL i fibra òptica

Domicili fiscal i legal

Recollida de correu i missatgeria

Facilitat d’accés a serveis i infraestructures UJI

Personal multilingüe

Pàrquing gratuït

Servei de guarderia UJI

Accés a zona d’esports i piscina UJI

Reunions de seguiment periòdiques

Connexió al sistema d’innovació global

Què és? Servei per a oferir suport i acompanyament en la cerca de finançament.

Com funciona? Identifiquem finançament per al teu projecte empresarial a través dels principals agents públics i privats de finançament per a la innovació i iniciativa emprenedora i t’ajudem a fer el teu projecte més atractiu per als inversors.

 

Què és? Servei per a la internacionalització, pont per a la transferència de tecnologia i innovació.

Com funciona? Identifiquem parcs científics internacionals i firmem convenis de col·laboració que servisquen per a proporcionar a les empreses d’espaitec de condicions semblants a les pròpies. Així, empreses interessades en un mercat internacional, poden utilitzar els parcs científics amics com a mecanismes d’aterratge, tant per a instal·lacions com per a prestació de serveis.

 

Què és?  Servei per a la vigilància tecnològica activa, potenciant la intel·ligència competitiva de les nostres empreses i la seua capacitat de resposta enfront de la competència.

Com funciona? Definim les habilitats, competències i interessos de les empreses a través d’un detallat sistema de TAG, i a través d’eines de busca intel·ligent preparem informes que recullen les principals tendències i prediccions. Per a fer-ho, treballem en xarxa amb agents de la innovació de caràcter nacional i internacional.

 

Què és? Espai d’innovació experimental dins del campus del Riu Sec de l’UJI on desenvolupar nous productes i/o serveis incorporant l’usuari en els processos de codisseny, cocreació, coconstrucció i coprova.

Com funciona? Poden donar-se dos escenaris. Les empreses interessades poden utilitzar el Living Lab d’espaitec com un espai de prova per als seus dissenys i prototips, rebent feedback dels usuaris. Espaitec identifica oportunitats i fa una cera de partners entre les empreses

 

Què és? Servei per a proporcionar suport a les empreses en el procés de redefinició de la seua estratègia.

Com funciona? Responsables de l’empresa i direcció d’espaitec treballen conjuntament per a realitzar una anàlisi de la situació (interna/ externa) de l’empresa. A continuació, es proposa una nova estratègia empresarial i es defineix un pla d’acció que permeta implementar els canvis estratègics en benefici de l’empresa.

 

Què és? Servei per a augmentar la visibilitat de les empreses i donan-los suport en accions de difusió cientificotecnològica.

Com funciona? Assessorem les empreses en la seua comunicació i donem visibilitat a tots els seus projectes i prestem suport en l’organització de jornades científiques, presentacions comercials, congressos, trobades per a la transferència tecnològica i qualsevol esdeveniment social. Per a això, treballem amb l’empresa en totes les fases de l’acció de comunicació, des de la concepció de la idea fins a la difusió posterior.

 

Què és? Servei de transferència tecnològica activa, acostant ciència i investigació a necessitats concretes del mercat.

Com funciona? Aquest servei té una doble direcció. Pot ser Science to Business (S2B) o Business to Science (B2S). En el primer cas, donem suport a les spin off generades a la Universitat Jaume I perquè la innovació desenvolupada arribe al mercat. En el segon, B2S, acostem al teixit empresarial tota la innovació generada en el campus de l’UJI, tant per grups d’investigació com per estudiants i empreses vinculades al Parc.

 

Què és? Identifiquem el talent i el connectem amb les empreses a la recerca de perfils especialitzats.

Com funciona? L’empresa realitza una descripció exhaustiva de la vacant a cobrir i espaitec identifica els perfils disponibles existents en la seua base de dades. Per a perfils molt concrets comptem amb el suport de xarxes nacionals i internacionals. El servei només inclou la identificació del talent i posada en contacte, l’empresa és la responsable de fer el procés de selecció.