L’empresa Semanticbots, vinculada a Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I, ha creat un chatbot inclusiu i accessible amb tota la informació sobre el coronavirus. El chatbot, anomenat SayOBO, està disponible en castellà i valencià, i permet a les persones amb discapacitat visual i d’avançada edat, poder consultar tota la informació digital sobre el Covid-19 en múltiples plataformes.

La iniciativa de creació d’un chatbot inclusiu sobre el Covid-19, es va dur a terme després de conéixer la Direcció General de Lluita contra la Bretxa Digital, pertanyent a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, la problemàtica existent en alguns col·lectius per a poder accedir a la informació digital relacionada amb la situació excepcional, creada per l’actual crisi sanitària.

Semanticbots va aconseguir crear un chatbot inclusiu sobre el Covid-19, assegurant que la informació digital sobre la pandèmia arribarà fàcilment a tota la societat, incloent les persones amb discapacitats visuals i d’avançada edat. SayOBO ha començat a incorporar-se en les pàgines web oficials de diverses associacions de persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana, com per exemple CERMI i COCEMFE. Aquest sistema inclusiu pot ser instal·lat de manera gratuïta en qualsevol pàgina web d’organismes, associacions i empreses per a millorar l’accessibilitat i facilitar la informació digital a tots els usuaris.

SayOBO: Un assistent virtual per a tota la societat

El chatbot amb la informació relacionada sobre el Covid-19, és també accessible en múltiples plataformes i dispositius des de les pàgines webs on està instal·lat. Podent atendre a tots els usuaris al mateix temps, tant en castellà com en valencià, ajudant i complementant els canals habituals de comunicació oficial. El seu principal objectiu és assegurar la inclusió digital i l’accessibilitat a la informació a tota la societat, sobretot quan estar ben informats és vital davant l’actual crisi sanitària.

Cal destacar, que l’assistent virtual inclou més de 400 consultes relacionades amb símptomes, mesures d’higiene, mesures laborals i drets socials, així com altres mesures derivades de la situació d’alarma provocada pel coronavirus. Les respostes i la base de coneixement que posseeix el chatbot procedeixen de fonts oficials nacionals, autonòmiques i internacionals, a més d’altres organismes com l’Organització Mundial de la Salut (OMS), articles científics i informació digital contrastada.

SemanticBots va començar a desenvolupar SayOBO l’any passat, conscients dels obstacles als quals s’enfrontaven les persones amb discapacitat visual en accessibilitat digital. SayOBO és un sistema d’intel·ligència artificial inclusiu de tecnologia pròpia que facilita l’accés a la informació digital i millora la provisió de serveis als usuaris digitals, brindant importants beneficis a la nostra societat; i més si cap, en l’actual situació que estem vivint.

Per a finalitzar, nomenar que Semanticbots es dedica al disseny i desenvolupament de plataformes conversacionals basades en chatbots amb intel·ligència artificial, i està formada per investigadors del grup TKBG (Bases de Coneixement Temporal) de l’UJI, experts en intel·ligència artificial i Big Data.