Outcomes’10, empresa situada en Espaitec,  forma part del projecte SmartChronic per a incorporar la intel·ligència artificial en l’atenció de pacients crònics finançat per a Agència Valenciana de la Innovació (AVI)

La firma tecnològica Outcomes’10, instal·lada en Espaitec, Parc, Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló, desenvolupa des de finals de 2020 el projecte SmartChronic per a implementar la intel·ligència artificial en l’atenció sanitària de pacients crònics. El projecte està liderat per la Unitat Mixta en Tics aplicades a la reenginyeria de processos sociosanitaris de l’Institut d’Investigació Sanitària Hospital La Fe de València, amb la participació de Nunsys, l’Institut d’Investigació Polibenestar de la Universitat de València i l’Institut Tecnològic d’Informàtica (ITI). La iniciativa compta amb el finançament de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

L’objectiu principal del projecte és definir i desplegar itineraris assistencials integrats per a pacients crònics complexos que requerisquen cuidats de llarga duració. Contribuint a l’eficiència i sostenibilitat del sistema sanitari i a la millora de les condicions de salut i qualitat de vida de les persones. Per a això s’ha desenvolupat una acció multidisciplinària centrada en el pacient, que utilitza tècniques d’analítica predictiva i monitoratge no invasiu per a determinar el grau de fragilitat de cada individu; i optimitzar els plans d’atenció mèdica que cada pacient requerisca.

La intel·ligència artificial permetrà als professionals i gestors sanitaris tindre la capacitat d’optimització en la presa de decisions, millorant la coordinació, col·laboració i integració de tots els agents implicats en l’atenció de pacients crònics complexos.

L’equip d’Outcomes’10, coordinat pel Dr. Luis Lizán, analitza i determina els aspectes més importants des del punt de vista dels pacients, que ha d’integrar-se en una eina predictiva; i del seguiment i monitoratge dels pacients crònics. Les eines finals pretenen integrar els aspectes essencials per a avaluar l’estat de salut, com són l’estat funcional, psicològic i social dels pacients, i validar-la en la pràctica clínica.

Outcomes’10

La firma Outcomes’10 és una consultora científica i estratègica especialitzada en investigació de resultats en salut i farmacoeconomia. Els seus serveis es basen en la concepció i desenvolupament de projectes d’investigació, destinats a obtindre evidència útil en les etapes d’accés al mercat i d’ocupació en la pràctica clínica habitual de medicaments i tecnologies sanitàries.

Des de l’any 2009, aposten per la generació de nou coneixement i d’eines d’investigació integrant-se en l’ecosistema innovador i tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló.