Espaitec estrena la nova plataforma de transferència i innovació tecnològica que pretén contribuir al desenvolupament de grans projectes multidisciplinaris i interempresarials

El projecte «Maridaje Tecnológico», que s’inicia amb un cas d’èxit entre l’empresa SemanticBots (spin-off de la Universitat Jaume I) i Creu Roja Castelló, pretén acostar les necessitats d’empreses i autònoms de l’àrea d’influència de la Universitat Jaume I (província de Castelló i nord de la província de València principalment), amb les empreses que tinguen desenvolupaments tecnològics i innovadors dins de la seua cultura corporativa i estiguen vinculades a algun parc pertanyent a l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya (APTE).

Per a poder participar en el projecte «Maridaje Tecnológico», l’empresa interessada, situada en l’àrea d’influència de l’UJI, proposarà un repte innovador o tecnològic en la plataforma. Amb les especificacions que s’incloguen, Espaitec difondrà la demanda tecnològica entre els parcs científics i tecnològics d’Espanya, que alberguen més de 8.000 empreses amb perfil innovador, amb la finalitat d’identificar l’empresa idònia per a la resolució del repte. Amb la finalitat de mantindre la privacitat, en cas que l’empresa ho decidisca, la plataforma permet plantejar reptes de manera anònima.

Tot aquest procés es realitzarà de manera gratuïta, fiable i tractant d’incorporar el millor talent d’innovació en la resolució de les necessitats empresarials o identificar la tecnologia més avantguardista que puga aplicar-se al projecte.

Com a exemple de cas d’èxit desenvolupat a través de «Maridaje Tecnológico», podem esmentar el projecte «Assenyalem Els Ports», en el qual Creu Roja Castelló va plantejar un repte de turisme accessible a persones amb diversitat funcional. Per a resoldre aquest desafiament, Espaitec va posar en contacte a l’ONG amb l’empresa SemanticBots situada en el mateix parc amb els qui han implementat un xat-bot inclusiu on es mostren els resultats de les rutes realitzades, afavorint així els itineraris per a futurs senderistes siga com siga la seua condició. A més, cal destacar que aquest xat-bot s’ha integrat en la pàgina web de Morella turística.