L’empresa BluePlasma Power s’ha instal·lat recentment en Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de l’UJI, després de formar part de l’ecosistema innovador i tecnològic de la Universitat Jaume I com a empresa vinculada virtualment.

La companyia especialitzada a integrar tecnologies existents que formen sinergies per a obtindre innovadores línies de producció compactes de baix cost, té com a finalitat aportar una solució eficient i rendible, davant el problema mundial dels residus orgànics no reciclables. El seu principal objectiu és la valorització de residus orgànics a productes d’alt valor afegit, reduint l’emissió de CO₂ i sent respectuosos amb el medi ambient.

BluePlasma Power ha desenvolupat una tecnologia pròpia patentada amb dos processos de valorització de residus orgànics que permet, amb menor inversió, duplicar en eficiència a les tecnologies convencionals més modernes per a produir gas de síntesi, electricitat i/o un bio-líquid (metilal) que s’utilitza en el sector petro-químic i actua com a embornal de diòxid de carboni (CO₂). Aquesta tecnologia redueix l’emissió de CO2, sent respectuosa amb el medi ambient.

La tecnologia desenvolupada per l’empresa consisteix en bio-refineries on desaprofitaments orgànics s’introdueixen en un hidro-gasificador foto-catalític amb plasma, que converteix els sòlids o líquids a un gas de síntesi enriquit amb hidrogen del vapor d’aigua, expulsant com a residus els minerals en forma d’arena fina, la que es pot utilitzar com a adob per a la terra o en mescles de morters per a la construcció.

BluePlasma Power participa en el projecte Life Ecomethylal

BluePlasma Power també participa en el projecte Life Ecomethylal per a produir el bio-líquid Ecomethylal a partir de residus plàstics no reciclables, que si no foren tractats amb aquesta tecnologia anirien a l’abocador. Durant l’any 2019 es va demostrar aquesta mateixa viabilitat tècnica a través del projecte H2020 Urbanrec, en el qual es va produir metilal a partir de residus voluminosos com: plàstics, fustes, teles, espumes; els quals es van valorar produint metilal.

La seua instal·lació física en Espaitec respon a un doble objectiu: reforçar el seu nexe d’unió amb l’ecosistema innovador i tecnològic de la UJI, creant noves sinergies i, d’altra banda, sent una empresa de base tecnològica i innovadora, vincular-se a Espaitec aferma la seua xarxa de contactes en l’àmbit nacional i internacional, al costat de la col·laboració amb el personal investigador de la Universitat Jaume I.