L’empresa Biótica, situada en Espaitec, ha instal·lat LEGIOLAB® per a monitorar la concentració de legionel·la en l’aigua de manera automàtica en huit torres de refrigeració EWK de l’Aeroport d’Alacant. LEGIOLAB® és l’únic sistema del mercat capaç de detectar i quantificar in situ la concentració de legionel·la en l’aigua de manera automàtica.

El producte LEGIOLAB® és un element avantguardista d’innovació, el qual funciona a peu d’instal·lació, en remot, sense intervenció humana en tot el procés, des de la presa de mostra fins al resultat, integrat en la xarxa de control SCADA. Desenvolupat per Biótica, LEGIOLAB® representa la digitalització de la determinació ràpida de legionel·la.

La utilització de LEGIOLAB® permet determinar la legionel·la infectiva en menys de dues hores, enfront dels deu dies aproximadament del mètode convencional de laboratori. Permetent una avaluació immediata del risc en la instal·lació, per a adoptar les mesures oportunes i evitar contagis; protegint la salut de les persones.

La legionel·la és un bacteri transmés per l’aigua aerosolitzada en moltes instal·lacions. Causa una pneumònia anomenada legionel·losi, mortal en un de cada deu casos, i fins i tot en un de cada quatre casos en àmbit hospitalari. L’ús de LEGIOLAB® elimina el cost associat a la recollida i transport de mostres, la necessitat de re-tests, les actuacions innecessàries de neteja i desinfecció, la parada de la instal·lació, les sancions i el descrèdit, i a més redueix els costos associats a l’atenció mèdica.

Sobre Biótica

Biótica és una empresa Innovadora de Base Tecnològica (EIBT), que desenvolupa tècniques ràpides per a la detecció i quantificació microbiològiques, basades en la combinació de molècules de reconeixement amb nanomaterials avançats.

El producte LEGIOLAB®, desenvolupat per la companyia, s’aplica en un ampli ventall d’instal·lacions públiques i privades com a hotels, hospitals, parcs aquàtics, empreses, aeroports, centres de salut, residències, complexos esportius, balnearis, i molts altres edificis i infraestructures.