El próxim dimecres 27 de novembre es realitzarà en la Universitat d´Alacant el primer acte de Innotransfer CV, organitzat per la Xarxa de Parcs Científics Públics de la Comunitat Valenciana (REPCV). La temàtica a tractar durant la jornada serà la Intel·ligència Artificial, tant des de l’àmbit acadèmic com empresarial.

En REPCV, al costat dels parcs associats a ella, constitueix un element fonamental en el procés de transformació del teixit empresarial valencià. El paper decisiu que juga en els processos de transferència del coneixement, desenvolupat en les universitats públiques valencianes, generant solucions en les pròpies universitats públiques valencianes per a empreses innovadores.

Cal destacar, que amb el desenvolupament d’aquests fòrums, la REPCV, amb el finançament de la Generalitat Valenciana, a través de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE),intenta, d’una banda, de potenciar la creació de sinergies i explorar noves col·laboracions de les empreses dels diferents parcs i els grups d’investigació de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana amb els diferents agents de l’ecosistema valencià d’innovació (CEEIs, Instituts Tecnològics, etc.), així com, amb empreses interessades en solucions innovadores a aplicar en els seus propis desenvolupaments.

L’increment de l’activitat proposada contribuirà a posar de manifest el paper que juguen els parcs científics de la REPCV com a actors indispensables en els processos de transferència de coneixement i tecnologia entre Universitat–Empresa, sent un element bàsic en la transformació del model econòmic de la nostra regió. Més informació sobre l’esdeveniment en Innotransfer CV