The Infoware firm, based at Espaitec, the Science and Technology Park of the Universitat Jaume I de Castellón, contributes computer solutions  to all market areas: website design, web applications, programming and developing own software

Infoware is a technology-based firm that designs and programmes apps for websites, mobile devices and virtual stores, and also develops made-to-measure software for users. This firm also offers an all-round computer maintenance service specially for SMEs by offering its customers computing consultancy, security auditing, installing and maintaining networks, among other services.

This Castellón technology-based firm stands out for the all-round solutions that it contributes to all its projects, based mainly on an experienced team of programmers specialised in designing and developing corporate software. Another of the aspects that distinguishes Infoware is that its programming is always oriented to SEO (Search Engine Optimisation); that is, positioning search engines with an adaptive responsive design by allowing a website to be optimally viewed by all devices, from mobile to desktop.

Infoware has undertaken projects for customers from different business sectors, such as sports clubs (Tau Castelló and L’Illa Grau Voley), automotion (Momoven and +Taller) and the media (Consultavet). In them all, it has developed 360º solutions by implementing ad hoc design and programming for each initiative.

This Castellón firm has formed part of the innovation and technology ecosystem of the Universitat Jaume I of Castellón since April 2021 by setting up at Espaitec, a unique place for business growth and acceleration in the province of Castellón.

La companyia Infoware, instal·lada en Espaitec, Parc Científic i Tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló, aporta al mercat solucions informàtiques en totes les àrees: disseny web, aplicacions web, programació i desenvolupament de software propi

Infoware és una firma tecnològica que dissenya i programa apps per a web i dispositius mòbils, botigues virtuals i també desenvolupa software a mesura de l’usuari. L’empresa també presta un servei de manteniment informàtic integral destinat especialment per a pimes, oferint als seus clients consultoria informàtica, auditoria de seguretat, instal·lació i manteniment de xarxes entre altres serveis.

La tecnològica castellonenca destaca per les solucions integrals que aporta a tots els seus projectes, basades principalment en un experimentat equip de programadors especialitzats en el disseny i desenvolupament de software corporatiu. Un altre dels aspectes que distingeix a Infoware és que la programació sempre està orientada al SEO (Search Engine Optimization), és a dir, al posicionament en cercadors juntament amb un disseny adaptatiu responsive, permetent visualitzar la pàgina web en tots els dispositius, tant mòbils com ordinadors de taula d’una forma òptima. 

Infoware ha realitzat projectes per a clients de diferents sectors empresarials, com a clubs esportius (Tau Castelló i L’Illa Grau Voley), automoció (Momoven i +Taller) i mitjans de comunicació (Consultavet). En tots ells ha desenvolupat solucions 360º, implementant un disseny i programació ad hoc per a cada iniciativa. 

La firma castellonenca forma part de l’ecosistema innovador i tecnològic de la Universitat Jaume I de Castelló des d’abril de 2021, integrant-se en Espaitec, un lloc únic per al creixement i acceleració empresarial a la província de Castelló.

WEB FINANCIADA POR: