Espaitec va realitzar el 4 de febrer el seminari virtual «Principals instruments de finançament públic per a empreses innovadores». Un acte en el qual els principals agents públics de suport a la innovació van presentar les línies de subvencions més destacades per a fomentar la innovació en el teixit empresarial provincial.

La jornada va ser inaugurada per David Cabedo, vicerector adjunt de Transferència, Innovació i Emprenedoria Universitat Jaume I, i Juan Antonio Bertolín, gerent de la Fundació General de la Universitat Jaume I i director d’Espaitec. Tots dos van destacar la importància d’aquests instruments de finançament per a promoure la innovació, animant als assistents a presentar projectes en les diferents línies d’ajudes existents.

Javier Mínguez, cap de l’Àrea d’Empreses i Associacions de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), va presentar el «Pla d’I+D i innovació empresarial de l’IVACE», on s’inclouen ajudes com: Createc, per a les petites empreses innovadores i de base tecnològica; PIDI, que promou la investigació industrial i el desenvolupament experimental individual en PIMES; Digitalitza, programa de finançament per a donar suport a la implantació de solucions innovadores encaminades a digitalització de la PIME; Pidcop, per a la investigació industrial i el desenvolupament experimental en cooperació, InnovaProD que dona suport al desenvolupament i fabricació de nous productes o a la millora significativa dels ja fabricats.

María José Tomás, tècnic del Departament de Promoció Institucional i Cooperació Territorial del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), va donar a conéixer les principals línies de finançament que el CDTI posa a la disposició de grans empreses, PIMES, organismes d’I+I, universitats i centres tecnològics. En la seua intervenció va destacar que durant 2019 el CDTI va mobilitzar 1.415 milions d’euros per a la I+D+I, fent costat a més de 1.500 projectes de nivell nacional. Entre les ajudes presentades van destacar programes de suport a projectes d’I+D individual o de cooperació nacional i internacional. També línies de suport com Neotec Innvierte, i programes per a fomentar la compra pública innovadora o la transferència.

Jorge Teschendorff, cap del Servei de Promoció del Coneixement i el Talent de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), va presentar el conjunt de línies de l’AVI per a l’enfortiment del teixit innovador autonòmic, on s’inclouen sis línies estratègiques clau: valorització de resultats d’investigació i la seua transferència a les empreses; promoció del talent; impuls a la compra pública innovadora (CPI); projectes estratègics en cooperació; consolidació de la cadena de valor empresarial i accions complementàries d’impuls i enfortiment de la innovació.

En el webinar també es va comptar amb la participació d’Ernesto Clavel, cap de desenvolupament, i Carlos Vallejo, director de Qualitat, Millora i Projectes de Colorker; Vicenta Ferrer, CCO de Nayar Systems; i Francisco José Vea, director d’Innovació i Noves Tecnologies de Simetria Grupo; com a exemples de casos d’èxit en aquesta mena d’ajudes, els qui van exposar la seua experiència en el desenvolupament de projectes conjunts amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) i l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) respectivament.

DESCÀRREGA LES PRESENTACIONS