ETHNA System

Espaitec participa en el projecte europeu ETHNA System, una iniciativa impulsada per la Comissió Europea i coordinada per la Universitat Jaume I. En concret, es tracta d'un sistema de governança ètica per a promoure la Investigació i Innovació Responsables (RRI per les seues sigles en anglés) en centres d'educació superior, entitats de finançament i associacions públic-privades vinculades a la investigació i innovació.