BluePlasma Power, firma instal·lada en Espaitec, treballarà juntament amb una altra empresa valenciana i dos instituts tecnològics en el desenvolupament d’una tecnologia que facilite la descontaminació, valorització, transport i gestió intel·ligent per al reciclatge del material dels EPI

La Fundació FISABIO desenvolupa, a través de la Unitat d’Investigació i Innovació de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, al costat de l’Àrea d’Innovació del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent un projecte per a fomentar la gestió intel·ligent dels residus produïts pels Equips de Protecció Individual (EPI) i promoure l’economia circular. En aquest sentit, l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) ha concedit una ajuda de 645.000 euros per a dur a terme la iniciativa en la qual participa la companyia vinculada a Espaitec, BluePlasma Power, juntament amb Global Tech Strategies, l’Institut tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística (ITENE) i l’Institut tecnològic de l’Alimentació (AINIA).

Durant la primera fase de la investigació es desenvoluparà un sistema intrahospitalari per a la gestió intel·ligent i descontaminació dels EPI que utilitza el personal sanitari mitjançant l’ús de contenidors específics, un sistema de marcat, identificació i recollida així com un procés de traçabilitat durant el seu transport, pesatge i processament. En l’etapa de tractament dins del recinte hospitalari s’empraran tecnologies específiques de descontaminació i, a continuació, es transportaran els equips a instal·lacions de valorització on seran sotmesos a un tractament termoquímic a través de processos d’hidrogasificació.

D’altra banda, una altra de les finalitats del projecte és reduir l’impacte mediambiental de l’ús d’EPI, per la qual cosa en finalitzar el procés de descontaminació de materials s’obtindrà metanol, un producte que pot ser utilitzat per a l’obtenció de plàstics a utilitzar de nou en aplicacions com a envasos o nous equips de protecció. Després de finalitzar la fase de desenvolupament, aquesta iniciativa serà provada en les instal·lacions de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.

BluePlasma Power

BluePlasma Power és una firma que naix com una solució eficient i rendible davant el problema mundial dels residus orgànics no reciclables. L’especialitat de l’empresa és integrar tecnologies existents que formen sinergia per a obtindre innovadores línies de producció compactes, produint productes finals amb baix cost. A més, compta amb tecnologia pròpia patentada com Value+, per a valorar els residus orgànics que no són reciclables amb tecnologies convencionals, i Gas+, per a l’estalvi de combustible en la indústria.