Avís legal

1. Titularitat del portal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, us informem que el titular del web “www.espaitec.uji.es” (d’ara en avant, EL WEB) és l’entitat denominada Fundació General de la Universitat Jaume I (d’ara en avant FUGEN), amb CIF G12741088, establiment permanent en l’Av. Sos Baynat, s/n (EDIFICI ESPAITEC 1), de Castelló de la Plana (Espanya), i el següent compte de correu electrònic: espaitec@espaitec.uji.es.

FUGEN es troba inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número 79 C.

FUGEN, entre altres activitats, ofereix serveis d’assessorament i gestió a empreses i empresaris del sector tecnològic. Podeu consultar el detall dels dits serveis en la secció “SERVEIS I INFRAESTRUCTURES” del WEB.

2. Propietat intel·lectual i drets d’imatge.

2.1.- Continguts web

Tots els continguts presents en EL WEB, textos, imatges, fotografies, logotips, codis font, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en aquest, així com la seua estructura i disseny, es troben subjectes als drets de propietat intel·lectual pertanyents al titular del WEB, o el seu ús ha sigut autoritzat pels seus titulars, per la qual cosa queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altra forma d’explotació i manipulació dels dits elements. Cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de FUGEN i, si escau, dels titulars dels dits drets.

Així mateix, algunes fotografies estan protegides pels drets d’imatge dels titulars que hi apareixen, per la qual cosa queda terminantment prohibida la còpia de les dites imatges, excepte autorització expressa i per escrit dels seus titulars i de FUGEN.

2.2.- Continguts aportats per l’usuari

Tota la informació que l’usuari transmeta al WEB a través dels formularis disposats amb aquest fi, així com en els documents electrònics que adjunte, seran tractats de forma confidencial per FUGEN, amb l’única finalitat d’assessorar-lo sobre el seu projecte.

La informació continguda en els documents adjunts haurà d’estar lliure de dades de caràcter personal de tercers. Abans de facilitar dades de caràcter personal de les quals l’usuari siga responsable, haurà de contactar amb FUGEN a fi de firmar un contracte de tractament de dades en compliment de la normativa vigent en la dita matèria.

3. Política de privacitat.

En compliment de l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, FUGEN us informa que les dades que ens facilite per mitjà de correu electrònic o a través dels qüestionaris existents en EL WEB, per a sol·licitar informació o inscriure’s en qualsevol dels esdeveniments que organitzem, seran incorporades als fitxers mixtos sota la responsabilitat de FUGEN, amb la finalitat d’atendre les consultes plantejades, així com de gestionar l’assistència i organització dels dits esdeveniments. Els dits fitxers estan degudament inscrits en el Registre General de protecció de dades.

En facilitar les vostres dades de caràcter personal, tant per correu electrònic com per l’ompliment dels formularis del WEB, L’USUARI consent el seu tractament per als fins indicats. En els formularis, els camps marcats amb asterisc són obligatoris, i no és necessari omplir la resta de les caselles. Si L’USUARI no desitja facilitar algunes de les dades marcades amb asterisc, haurà d’abstenir-se d’omplir i enviar el formulari.

En els supòsits en què FUGEN organitze un esdeveniment en col·laboració amb una altra entitat, la inscripció implicarà la incorporació de les dades facilitades per l’usuari en el dit procés en els fitxers d’ambdues entitats.

FUGEN us informa que podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l’adreça del seu establiment permanent a Castelló, que més amunt s’especifica, a l’atenció del Responsable de Seguretat. En l’escrit heu d’expressar clarament el vostre desig, i heu d’acompanyar una còpia del DNI, o de qualsevol altre document vàlid en dret que acredite la vostra identitat, especificar un domicili als efectes de notificacions, la data i la firma i, si escau, heu d’acompanyar els documents que justifiquen o acrediten la petició que formula. Si ho preferiu, podeu exercitar els dits drets enviant la sol·licitud a: espaitec@espaite.uji.es adjuntant, si escau, la documentació requerida de forma electrònica.

4. Política de cookies

Què són les cookies? Una cookie és un fitxer que es descarrega en el vostre ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els vostres hàbits de navegació o del vostre equip i, depenent de la informació que continguen i de la forma en què utilitzes el vostre dispositiu, poden emprar-se per a reconèixer-vos com un usuari determinat.

Les cookies permeten que la pàgina web reconega el vostre navegador. Per tant, les cookies s’utilitzen generalment per a recordar les opcions que heu triat com a USUARI del WEB (per exemple, recordar l’idioma que utilitzes) o per a reconèixer usuaris que freqüenten la pàgina web. Qualsevol USUARI pot modificar o rebutjar una cookie. En aquest últim cas, FUGEN adverteix que la rapidesa i qualitat del servei pot disminuir.

EL WEB utilitza l’aplicació Google Analytics per a obtenir i analitzar la informació de la navegació. Podeu obtenir informació de la dita aplicació a través dels enllaços següents:

www.google.com/analytics/

http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

Aquesta aplicació ha sigut desenvolupada per Google, que ens presta el servei d’anàlisi de les visites realitzades al WEB. Aquesta empresa pot utilitzar aquestes dades per a millorar els seus propis serveis i per a oferir serveis a altres empreses. Podeu conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats anteriorment.

Aquesta eina no obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal des d’on es connecten. La informació que obté està relacionada, per exemple, amb el nombre de pàgines vistes, l’idioma, la ciutat a què està assignada l’adreça IP des de la qual accedeixen els usuaris, el nombre d’usuaris que ens visiten, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen o l’operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita.

Aquesta informació la utilitzem per a millorar la nostra pàgina, detectar noves necessitats i valorar les millores a introduir amb la finalitat de prestar un millor servei als usuaris que ens visiten.

Podeu permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el dispositiu.

Per exemple, podeu trobar informació sobre com fer-ho en els següents enllaços, segons el navegador que utilitzeu:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=Es&answer=95647

Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=S’es_

5. Exempció de responsabilitat

FUGEN no és responsable del mal ús que L’USUARI realitze dels continguts del WEB, i es reserva el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que aparega en el WEB, o de tancar-lo sense avís previ.

FUGEN no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de FUGEN.

6. Comunicacions amb L’USUARI

Per a qualsevol comunicació que siga necessària entre FUGEN i els USUARIS, aquests han de dirigir-se mitjançant correu electrònic a espaitec@espaitec.uji.es, o per correu postal a l’adreça del seu establiment permanent indicada més amunt.

Les comunicacions de FUGEN a L’USUARI es realitzaran d’acord amb les dades aportades per aquest en registrar-se en el WEB o, si escau, a l’adreça que conste en l’última comunicació escrita dirigida per L’USUARI.

L’USUARI accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del WEB, i/o la prestació dels serveis oferits en aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió de les dites comunicacions. Igualment, accepta com a mitjà vàlid de comunicació els anuncis penjats directament en el WEB.

7. Legislació aplicable

Les relacions establides entre FUGEN i L’USUARI a través del WEB se sotmetran a la legislació espanyola, excepte en aquells supòsits en què, com a consumidor, us siguen aplicables altres disposicions més avantatjoses d’obligada aplicació a L’USUARI.

WEB FINANCIADA POR: