Avantatges

BANC SABADELL

Programa BStartup amb línies d'actuació específiques per a emprenedors innovadors.

Empreses i emprenedors vinculats a espaitec, tant les instal·lades físicament com les vinculades virtualment.

FUNDACIÓ UNIVERSITAT JAUME I - EMPRESA (FUE)

10% de descompte sobre la matrícula ordinària per a cursos de formació i seminaris propis organitzats per FUE-UJI.

Per a empreses i treballadors instal·lats físicament en espaitec.

SERVEI D’ ESPORTS UJI

Aplicació de tarifa com a personal d'empreses de serveis UJI, amb descomptes en activitats i instal·lacions esportives.

Per a empreses i treballadors instal·lats físicament en espaitec.

DENTAL UNIVERSITÀRIA

Descomptes del 10% en serveis d'ortodòncia i higiene dental.

Per a empreses i treballadors instal·lats físicament en espaitec.

L'ÒPTICA UNIVERSITÀRIA

Descomptes del 10% en l'adquisició d'ulleres, lentilles, altres serveis i productes òptics.

Per a empreses i treballadors instal·lats físicament en espaitec.

COPISTERIA FORMAT

Descomptes en serveis d'impressió en xicotet i gran format.

Per a empreses instal·lades físicament en espaitec.

WEB FINANCIADA POR: